Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Can A Subdomain Be Set Up To Force A Client Side Browser To Refresh Their Cache? Mới Update

Can A Subdomain Be Set Up To Force A Client Side Browser To Refresh Their Cache? Mới Update

Caching - How To Force Browsers To Reload Cached Css And Js Files? - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog how to force a webpage to refresh, what does refresh your browser mean, how to refresh page on computer, force page, website won t update changes, refresh website, refresh server, f5 refresh.

Xem thông tin về Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?
 • Thời gian hỏi: Hỏi 93 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 27 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 4925

Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?

Yes, a subdomain can be set up to force a client-side browser to refresh its cache. One way to achieve this is by setting up a subdomain that serves static assets, such as images, CSS files, or JavaScript files, and appending a version number or timestamp to the URLs of these assets.

For example, instead of serving an image from:

http://example.com/images/logo.png

You could serve it from a subdomain with a version number:

http://static.example.com/v1/images/logo.png

Then, when you update the image, you can update the version number in the URL. This will cause the browser to request the updated version of the image, instead of using the cached version.

You can also use cache-control headers to control how long the browser caches the assets. For example, you can set the Cache-Control header to max-age=0 to force the browser to revalidate the asset every time it’s requested. This can be useful for development or debugging purposes, but it may impact the performance of your website if you use it in production.

Xem video liên quan đến Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?

How to deal with cached CSS, JS, and image files | Prevent the browser from caching files

Hình ảnh liên quan đến Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?

Phát hiện thấy 34 chủ đề liên quan đến chủ đề Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache?.

Caching - How To Force Browsers To Reload Cached Css And Js Files? - Stack Overflow
Caching – How To Force Browsers To Reload Cached Css And Js Files? – Stack Overflow
Caching - How To Force Browsers To Reload Cached Css And Js Files? - Stack Overflow
Caching – How To Force Browsers To Reload Cached Css And Js Files? – Stack Overflow
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency
How To Hard Refresh Browser And Clear Cache Using A Mac | Ba Creative | Brisbane Digital Agency

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 565 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 736 bình luận rất tuyệt vời
 • 426 bình luận tuyệt vời
 • 429 bình luận bình thường
 • 173 bình luận kém
 • 78 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Can a subdomain be set up to force a client side browser to refresh their cache? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *