Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Cannot Read Properties Of Null Of Addeventlistener Update Mới

Cannot Read Properties Of Null Of Addeventlistener Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Cannot read properties of null of addEventListener”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Cannot read properties of null, Uncaught TypeError Cannot read properties of null reading removeeventlistener, Cannot read properties of null reading submit, Cannot read properties of undefined, addEventListener, Cannot read properties of undefined (reading ‘add), Cannot read properties of null (reading ‘checked), Uncaught typeerror cannot read properties of null reading el.

Xem thông tin về Cannot read properties of null of addEventListener

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Cannot read properties of null of addEventListener
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 14 Ngày Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 191 Giờ Trước
 • Số lượt xem: 6687

Cannot read properties of null of addEventListener

Xem video liên quan đến Cannot read properties of null of addEventListener

Cannot read property ‘addEventListener’ of null

What does Cannot read property addEventListener of null mean?

“Cannot read property addEventListener of null” is a JavaScript error message that occurs when you try to add an event listener to a variable or object that is null or undefined.

In JavaScript, the addEventListener() method is used to attach an event handler to an element, such as a button or link, so that the handler function is executed when the event occurs. However, if the element is not found or is null, you cannot attach the event listener to it.

For example, consider the following code:

javascript
var button = document.getElementById("myButton"); button.addEventListener("click", myFunction);

If there is no element with the ID “myButton” in the HTML document, the getElementById() method will return null. Therefore, when you try to call addEventListener() on the button variable, you will get the “Cannot read property addEventListener of null” error because the button variable is null.

To fix this error, you should make sure that the element exists before you try to attach an event listener to it. You can do this by checking if the variable is null or undefined before calling the addEventListener() method. For example:

javascript
var button = document.getElementById("myButton"); if (button) { button.addEventListener("click", myFunction); }

This code first checks if the button variable is not null or undefined before attaching the event listener to it.

Why is my event listener null?

There are many reasons why an event listener might be null. Here are a few possible reasons:

 1. Incorrect selector: If the selector you are using to attach the event listener doesn’t match any element in the DOM, the listener will be null. Double-check that the selector is correct and that the element exists in the DOM.

 2. Timing issue: If you’re trying to attach an event listener before the element it should be attached to has been added to the DOM, the listener will be null. Make sure the DOM is fully loaded before trying to attach the listener.

 3. Typo in function name: If you misspelled the function name in the addEventListener method, the listener will be null. Double-check that the function name is spelled correctly and that the function exists.

 4. Multiple listeners: If you’re trying to add multiple event listeners to the same element for the same event type, the listener may be null. Check that you’re not adding multiple listeners that may be conflicting with each other.

 5. Incorrect event type: If you’re attaching an event listener to an incorrect event type (e.g. ‘click’ instead of ‘mouseover’), the listener will be null. Make sure you’re using the correct event type for the behavior you want to trigger.

Double-check your code to see if any of these issues may be causing your event listener to be null.

Hình ảnh liên quan đến Cannot read properties of null of addEventListener

Tìm thấy 21 nội dung liên quan đến Cannot read properties of null of addEventListener.

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Cannot read properties of null of addEventListener tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 876 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 223 bình luận rất tuyệt vời
 • 672 bình luận tuyệt vời
 • 341 bình luận bình thường
 • 44 bình luận kém
 • 16 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Cannot read properties of null of addEventListener rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *