Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Duplicate The Parent Tag With Its Child Tags In Xml Using Python Mới Cập Nhật

Duplicate The Parent Tag With Its Child Tags In Xml Using Python Mới Cập Nhật

How To Add Nested Child Nodes To A Parent Node In Xml Documents Using Python? - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 82 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 1 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 8401

Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python

To duplicate a parent tag with its child tags in XML using Python, you can use an XML parsing library such as ElementTree. Here is an example code snippet that shows how to duplicate a parent tag with its child tags:

python
import xml.etree.ElementTree as ET # Parse the XML string into an ElementTree object xml_string = ''' <root> <parent> <child1>Value 1</child1> <child2>Value 2</child2> </parent> </root> ''' root = ET.fromstring(xml_string) # Create a new parent tag and add its child tags new_parent = ET.Element("parent") for child in root.find("parent").iter(): new_parent.append(child) # Append the new parent tag to the root element root.append(new_parent) # Print the updated XML print(ET.tostring(root).decode())

This code will output the following XML:

xml
<root> <parent> <child1>Value 1</child1> <child2>Value 2</child2> </parent> <parent> <child1>Value 1</child1> <child2>Value 2</child2> </parent> </root>

Note that in this example, the code creates a new parent tag and adds the child tags from the original parent tag to it. The new parent tag is then appended to the root element. You can modify this code to fit your specific use case.

Xem video liên quan đến Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python

Fixing Missing Element Tags in XML with Python (xml.etree.ElementTree)

Hình ảnh liên quan đến Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python

Tìm thấy 30 nội dung liên quan đến Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python.

How To Add Nested Child Nodes To A Parent Node In Xml Documents Using Python? - Stack Overflow
How To Add Nested Child Nodes To A Parent Node In Xml Documents Using Python? – Stack Overflow
Python - Not Able To Find Child Of A Parent Tag While Parsing Xml - Stack Overflow
Python – Not Able To Find Child Of A Parent Tag While Parsing Xml – Stack Overflow
Python - Xpath Get The Parent Tag With The Child Tag - Stack Overflow
Python – Xpath Get The Parent Tag With The Child Tag – Stack Overflow
How To Find Parent Node For Nested Element Xml Tag, Python 3.6 - Stack Overflow
How To Find Parent Node For Nested Element Xml Tag, Python 3.6 – Stack Overflow
Python 3.X - How To Use Beautifulsoup4 To Check If Parent Tag Has A Direct Child Whose Name Is Not
Python 3.X – How To Use Beautifulsoup4 To Check If Parent Tag Has A Direct Child Whose Name Is Not “Div” – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 206 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 467 bình luận rất tuyệt vời
 • 156 bình luận tuyệt vời
 • 144 bình luận bình thường
 • 31 bình luận kém
 • 88 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Duplicate the parent tag with its child tags in xml using python rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *