Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Explicit Reference Loading In Entity Framework On A Deleted Entity Doesn’T Seem To Be Working Mới Cập Nhật

Explicit Reference Loading In Entity Framework On A Deleted Entity Doesn’T Seem To Be Working Mới Cập Nhật

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog When to use eager loading and Lazy loading, Configure one-to-one relationship Entity Framework, Find in Entity Framework, Entity Framework many-to-many, Ignore auto includes Entity Framework, The EF property T> method may only be used within Entity Framework LINQ queries, Eager loading Entity Framework, Many-to-many Entity Framework Core.

Xem thông tin về Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working
  • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
  • Số lượt xem: 14450

Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working

When you load an entity in Entity Framework, either explicitly or implicitly, it is added to the Object Context’s cache. If you later delete that entity from the database, but still have a reference to it in your code, and then try to load it again using explicit loading, it will not work as expected. This is because the entity is still in the cache, but its state has been changed to “deleted”, so Entity Framework will not attempt to retrieve it from the database again.

To work around this issue, you can detach the entity from the Object Context’s cache before trying to reload it using explicit loading. You can do this by calling the Detach method on the Object Context and passing in the entity that you want to detach. This will remove the entity from the cache and allow you to reload it from the database using explicit loading.

Here is an example of how you can use the Detach method to reload a deleted entity using explicit loading:

scss
using (var context = new MyDbContext()) { var deletedEntity = context.MyEntities.FirstOrDefault(e => e.Id == entityId); // Delete the entity from the database context.MyEntities.Remove(deletedEntity); context.SaveChanges(); // Detach the entity from the Object Context's cache context.Entry(deletedEntity).State = EntityState.Detached; // Reload the entity using explicit loading context.Entry(deletedEntity).Reference(e => e.MyNavigationProperty).Load(); }

In this example, we first retrieve the entity from the database using FirstOrDefault, and then delete it from the database using Remove. We then detach the entity from the Object Context’s cache using State = EntityState.Detached, and finally reload it using explicit loading by calling Reference and Load on the Entry object.

Xem video liên quan đến Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working

[Lập trình C# Winform] – Bài 26: EntityFrameWork | HowKteam

Hình ảnh liên quan đến Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working

Có 25 bài viết phù hợp với Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working.

Explicit Loading Related Entities In Ef 6 And Ef Core
Explicit Loading Related Entities In Ef 6 And Ef Core
Ef Core Load References Of Unknown Entity - Stack Overflow
Ef Core Load References Of Unknown Entity – Stack Overflow
C# - Can'T Remove Row With Entity Framework - Stack Overflow
C# – Can’T Remove Row With Entity Framework – Stack Overflow
Disable Lazy Loading By Default In Entity Framework 4 - Stack Overflow
Disable Lazy Loading By Default In Entity Framework 4 – Stack Overflow
C# - Entity Framework - Reference Not Loading - Stack Overflow
C# – Entity Framework – Reference Not Loading – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 1009 bình luận rất tuyệt vời
  • 623 bình luận tuyệt vời
  • 374 bình luận bình thường
  • 45 bình luận kém
  • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Explicit reference loading in Entity Framework on a deleted entity doesn’t seem to be working rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *