Chuyển tới nội dung
Trang chủ » หาแหล่งเงินทุนทําธุรกิจ: เคล็ดลับการสร้างธุรกิจสำเร็จ

หาแหล่งเงินทุนทําธุรกิจ: เคล็ดลับการสร้างธุรกิจสำเร็จ

อยากทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทุน ขอกู้ธนาคารได้ไหม l เงินทองของจริง EP.62 | THE STANDARD

หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ

หาแหล่งเงินทุนทำธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการส่วนบุคคลต่างมองหาแหล่งเงินทุนในการเติบโตและพัฒนาธุรกิจของพวกเขา แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเหมาะสมสำหรับธุรกิจจะส่งผลต่อการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจโดยตรง ดังนั้น การหาแหล่งเงินทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในธุรกิจ

1. ประเภทหลักของแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจ

มีหลายประเภทของแหล่งเงินทุนที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อทำธุรกิจได้ ต่อไปนี้คือหลายประเภทหลักของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในธุรกิจ:

– แหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์: เป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน เช่น สินเชื่อแบบไม่มีสะพานค้ำ (Unsecured loan) ซึ่งธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
– แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ: เงินทุนที่ให้ในรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ อาจเป็นเงินทุนสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการเริ่มต้นการทำงาน หรือเงินทุนสำหรับการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ
– เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ: เป็นเงินทุนที่ใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่การซื้ออุปกรณ์ ของก่อสร้าง จ้างลูกจ้าง เป็นต้น
– แหล่งเงินทุนรัฐบาล: หลายประเทศมีแหล่งเงินทุนที่มาจากรัฐบาลสนับสนุนธุรกิจ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ หรือให้ทุนทำธุรกิจในกลุ่มหรือพื้นที่เฉพาะ
– หาเงินลงทุนเปิดร้าน: หากมีพื้นที่เหมาะสมและสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการ การหาเงินลงทุนจากเครือข่ายหรือนักลงทุนอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
– แหล่งเงินทุนภายใน: มีหลายทางในการหาเงินทุนภายในเช่น เงินออม หุ้นส่วนของผู้ก่อการร้าน หรือกำไรที่สะสมได้จากธุรกิจ

2. การสร้างและบริหารจัดการกับฐานะเงินทุนของธุรกิจ

การสร้างและบริหารจัดการกับฐานะเงินทุนของธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างฐานะเงินทุนของธุรกิจสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

– กำหนดฐานะเงินทุนเป้าหมาย: การกำหนดฐานะเงินทุนเป้าหมายเป็นกระบวนการที่มองไปในอนาคตทำให้ธุรกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจน การกำหนดฐานะเงินทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองยาวนานและการวางแผนที่ดีขึ้น

อยากทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทุน ขอกู้ธนาคารได้ไหม L เงินทองของจริง Ep.62 | The Standard

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์, แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ, เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ, แหล่งเงินทุน รัฐบาล, หาเงินลงทุนเปิดร้าน, แหล่งเงินทุนภายใน มีอะไรบ้าง, เงินสําหรับนํามาลงทุนได้มาจากแหล่งใด หรือมีทางที่จะได้มาอย่างไร, แหล่งเงินทุน มีอะไรบ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ

อยากทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทุน ขอกู้ธนาคารได้ไหม l เงินทองของจริง EP.62 | THE STANDARD
อยากทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินทุน ขอกู้ธนาคารได้ไหม l เงินทองของจริง EP.62 | THE STANDARD

หมวดหมู่: Top 83 หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: chuyenphatnhanhdhlvn.com

แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์

แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์: สำคัญอย่างไรและวิธีใช้งาน

การเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายกิจการอาจมีความจำเป็นในการหาเงินทุน เงินทุนที่มีหลักทรัพย์เป็นอย่างหนึ่งจะช่วยให้เราสามารถขอกู้เงินได้อย่างง่ายดาย แต่บางครั้งการหาเงินทุนโดยใช้หลักทรัพย์อาจเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อน เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการค้ำประกัน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น

และเอกสารที่ขอบเขตคือแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์ (Unsecured Funding) เอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินหรือการให้ประกันเพื่อเข้าถึงเงินทุน โดยสามารถนำไปใช้ในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่ การขยายกิจการ การวางแผนการท่องเที่ยว การรับประกันเครดิตและอื่นๆ

แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งจากบุคคลภายนอก ธนาคาร องค์กรการค้าร่วมกัน และหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

1. สินเชื่อการค้าร่วมกัน (Trade Credit): ประเภทนี้อาจจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเงินทุนเพียงเล็กน้อย สินเชื่อการค้าร่วมกันจะรับซื้อสินค้าหรือบริการกับซื้อขายอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสดตรงหรือหลักทรัพย์ในการรับประกัน แต่ธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องจ่ายคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเข้าไปด้วย อนึ่งสินเชื่อการค้าร่วมกันยังเป็นวิธีการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจอีกด้วย

2. สินเชื่อการค้าระหว่างธนาคาร (Interbank Lending): แนวทางการใช้เงินทุนแห่งนี้เป็นวิธีการยืมเงินระหว่างธนาคารที่สั่งให้ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ต่อในดอลลาร์

3. สินเชื่อผู้ให้บริการเฉพาะ (Specialist Lenders): ประเภทนี้อาจแบ่งตามวงการและความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สำหรับธุรกิจในวงการที่ไม่คุ้มค่าต่อการใช้หนี้พึงพอใจของธนาคาร จำนวนมากจะมีแหล่งเงินทุนที่เชี่ยวชาญทางธุรกิจการที่จะรับให้สินเชื่ออย่างตรงได้ เช่น กลุ่มนายหน้าชิงอายุครึ่งว่างภาครัฐ

4. ทุนอุดหนุน (Venture Capital): ประเภทนี้เหมาะกับธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และลงทุนในกลุ่มตลาดใหม่ๆ ทุนอุดหนุนจะสนับสนุนธุรกิจในระดับของผู้ร่วมฝัน (Startups) ซึ่งอาจจะมีต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำแต่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว มิเช่นนั้นหากบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจมีความเสี่ยงสูงจะยากที่จะขอสินเชื่อได้จากแหล่งเงินทุนอื่น

คำถามที่พบบ่อย:

Q1: เราควรเลือกใช้แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่?
A1: การเลือกใช้แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์จะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและความเสี่ยงที่น้อยกว่าการใช้หลักทรัพย์ในการรับประกัน เราไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์เราเองเป็นประกันในกรณีที่เกิดการผิดชอบการชำระหนี้

Q2: หากเรามีภาระหนี้ในระยะสั้นๆ แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์เหมาะสมหรือไม่?
A2: ในกรณีที่เรามีความต้องการในการขอเงินทุนในระยะสั้นเท่านั้นและต้องการความเร็วในกระบวนการ แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์โดยทั่วไปอาจเป็นเลือกที่ดี เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมินเครดิตหรือบันทึกเอกสารอื่นๆทั้งนั้น

Q3: การขอยืมเงินทีมีการประเมินเครดิตจะแตกต่างกันไหมระหว่างแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์กับแหล่งเงินทุนที่มีหลักทรัพย์?
A3: แน่นอนว่าการยืมเงินยังต้องผ่านการประเมินค่าความเสี่ยงซึ่งจะได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประวัติตราสารหนี้ที่ดี บันทึกการกู้ยืมที่เสถียร และความสามารถในการชำระหนี้ แต่ปัจจัยบางประการอาจจะมีผลกำหนดโดยรอบองค์การกำกับด้านการเงิน ถ้าหากการประเมินความสามารถชำระหนี้ของคุณไม่ดีพอ หรือมีรายการค้างชำระหรือการผิดนัดชำระหนี้อยู่ การขอยืมเงินที่มีหลักทรัพย์อาจเป็นทางเลือกที่ได้รับการพิจารณาง่ายกว่า

ความเข้าใจและการใช้งานแหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนแต่ในเวลาเร่งด่วน ความยืดหยุ่นและความสะดวกในการขอเงินทุนนั้นทำให้แหล่งเงินทุน ไม่มีหลักทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามหากคุณมีความเร่งด่วนในการขอเงินและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของคุณ การปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย

แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ: การพัฒนาความสามารถทางการเงินสำหรับชีวิตที่ยั่งยืน

การมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง แม้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจของคุณอาจต้องใช้สินเชื่อในฐานะแหล่งเงินทุนหลัก แต่การพัฒนาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เกิดจากการออมเงินและการลงทุนให้ตนเอง มีความสำคัญเพื่อสนับสนุนความเสถียรของธุรกิจและชีวิตส่วนตัวของคุณในระยะยาว ในบทความนี้เราจะศึกษาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ล้ำสมัยเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น

1. เงินออมและระยะเวลาการสร้างเงินออม
การออมเงินเป็นกระบวนการที่คุณควรเริ่มต้นทำเพื่อสร้างมูลค่าทางการเงินให้แก่ตัวคุณเอง การสะสมเงินออมช่วยสร้างสภาวะความมั่งคั่งและเตรียมความพร้อมสำหรับยามวันที่คุณต้องการมีเงินใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือของใช้ในอนาคต ควรจัดเก็บเงินมากพอที่จะครองชีวิตได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนเพื่อให้คุณมีรากฐานทางการเงินแน่นอน

2. ลงทุนในตนเอง
การลงทุนในตนเองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแหล่งเงินทุนในอนาคต การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและสร้างพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าเพื่อสนับสนุนกระบวนการเติบโตทางการเงินของคุณ คุณสามารถลงทุนในคอร์สเรียนเพิ่มทักษะธุรกิจหรือในสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้เสริม การลงทุนในตนเองเป็นการผลิตเงินทุนให้กับคุณอย่างรายวัน

3. การขอสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ
การขอสินเชื่อเป็นการเลือกของการออมเงินและการลงทุนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพของคุณ หากคุณต้องการขอสินเชื่อให้แนะนำให้คุณตรวจสอบและวางแผนในการจัดที่อยู่ในความสามารถทางการเงินของคุณ รวมถึงอยู่ในโครงสร้างสายรับน้ำไฟให้กับสินเชื่อที่ดี

การสอบถามยอดนิยม

คำถาม 1: การออมเงินสำคัญอย่างไรสำหรับการประกอบอาชีพ?

คำตอบ: การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนเพื่อมีแหล่งเงินทุนเป็นอันพอเพียงสำหรับการประกอบอาชีพของคุณ มันช่วยให้คุณมีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินและช่วยสร้างมูลค่าทางการเงินให้มีความมั่งคั่งสูงขึ้นในอนาคต

คำถาม 2: การลงทุนในตนเองเป็นอย่างไร?

คำตอบ: การลงทุนในตนเองคือการผลิตเงินทุนที่สร้างรายได้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนคุ้มค่ากับตนเอง มีหลายวิธีในการทำได้ เช่น เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาอาชีพของคุณหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้ต่อเนื่อง

คำถาม 3: การขอสินเชื่อสำคัญในการประกอบอาชีพหรือไม่?

คำตอบ: การขอสินเชื่อสามารถช่วยคุณสร้างแหล่งเงินทุนเพิ่มให้ใช้ในการประกอบอาชีพของคุณ ควรวางแผนให้ครอบคลุมในการขอสินเชื่อและจัดการที่อยู่ในความสามารถทางการเงินของคุณเพื่อให้ได้สินเชื่อที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ในสรุปการพัฒนาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อความสำเร็จของตนเอง การออมเงินและการลงทุนในตนเองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างแหล่งเงินทุนให้กับคุณ นอกจากนี้ การขอสินเชื่อสามารถเป็นทางเลือกสำหรับการอ้างยอดในการประกอบอาชีพของคุณเมื่อคุณพร้อมแล้ว

เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย นักลงทุนหลายคนอาจมองว่าการมีความฝันอยู่ง่าย แต่ในก้าวแรกนั้น การหาเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุด ซึ่งนอกจากการพัฒนาแผนธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายของการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว เงินทุนที่เพียงพอเป็นป้ายกำกับสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกล

ในบทความนี้ เราจะสำรวจดูเรื่องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ จากเรื่องราวเหล่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เราได้สร้างคำแนะนำและวิธีการเพื่อช่วยให้คุณได้รับเงินทุนที่มั่นใจและพอเพียงสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

1. พัฒนาแผนธุรกิจที่มั่นคง

การพัฒนาแผนธุรกิจที่เป็นรากฐานและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจที่ชัดเจนและโดดเด่นนี้จะช่วยให้นักลงทุนเห็นว่าคุณมีความคิดที่มั่นคงและมาตรฐานสูงในการทำธุรกิจของคุณ

2. ใช้เงินทุนส่วนตัว

การลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเริ่มต้นธุรกิจ เมื่อคุณใช้เงินของตัวเองสำหรับธุรกิจของคุณ นั่นไม่เพียงแต่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อที่มีในธุรกิจของคุณเอง แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการกู้เงินและการผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

3. ค้นหารัฐทุน

รัฐบาลมักจะมีการสนับสนุนและมอบเงินทุนให้กับผู้สร้างธุรกิจใหม่ การค้นหารัฐทุนอาจช่วยให้คุณได้รับเงินทุนแบบไม่เสียค่าดอกเบี้ย การสำรวจและการยื่นขอทุนจากหน่วยงานรัฐบาลใกล้เคียงหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากรัฐอาจช่วยให้คุณเข้าถึงเงินทุนที่ต้องการในการเริ่มต้นธุรกิจ

4. กู้เงินจากสถาบันการเงิน

การกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นทางเลือกอีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถใช้ในการรับเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ การกู้เงินอาจช่วยให้คุณสามารถใช้เงินทุนมากขึ้น เนื่องจากการกู้เงินทั่วไปมักมีระยะเวลาที่ยืดหยุ่นและดอกเบี้ยที่เป็นมิตรกับผู้กู้ เมื่อมีแผนธุรกิจที่เพียงพอและมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี การกู้เงินอาจเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มเงินทุนให้กับธุรกิจของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. ฉันควรมีเงินทุนเท่าไหร่ในการเริ่มต้นธุรกิจ?
จำนวนเงินทุนที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจที่คุณกำลังเริ่มต้น การพิจารณาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเฉพาะหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ควรประมาณการรายรับและรายจ่ายเพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณสามารถยืดหยุ่นและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ฉันสามารถขอกู้เงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้หรือไม่?
การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินอาจต้องการเอกสารและประวัติเครดิตที่ดี เพื่อรับการพิจารณาจากผู้ให้บริการ คุณควรทำการวิเคราะห์ไปยังสถาบันการเงินเพื่อทราบว่าคุณมีความสามารถในการขอกู้เงินเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่

3. มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะกับธุรกิจของฉันอยู่ที่ไหน?
โดยการค้นหารัฐทุนและสถาบันการเงินสามารถช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ค้นหาหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนธุรกิจในประเทศหรือพื้นที่ของคุณ และติดต่อสถาบันการเงินเพื่อศึกษาขั้นตอนในการขอเงินทุน

4. มีความเสี่ยงที่ควรระวังเมื่อใช้เงินทุนส่วนตัวในการเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่?
การใช้เงินทุนส่วนตัวในการรายได้มีความเสี่ยงที่คุณควรพิจารณา เมื่อคุณลงทุนด้วยเงินส่วนตัว คุณจะต้องรับความเสี่ยงและปรับตัวให้กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเสียเงินทุนที่ลงทุนและการสูญเสียรายได้เมื่อราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่ำกว่าที่คาดหวัง

การเริ่มต้นธุรกิจหมายความว่าคุณต้องพยายามหาเงินทุนเพียงพอเพื่อสนับสนุนและเปิดตัวธุรกิจของคุณ การมีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง การใช้เงินทุนส่วนตัว การค้นหารัฐทุน และการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นวิธีที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

พบ 13 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ.

แหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ | 5 Minute Biz Knowledge - Youtube
แหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ | 5 Minute Biz Knowledge – Youtube
อยากทำธุรกิจแต่ไม่มี
อยากทำธุรกิจแต่ไม่มี “เงินทุน” ต้องทำอย่างไร และเงินทุนหาได้จากที่ไหน
แหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ | E-Learning หลักสูตร  การเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ - Youtube
แหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ | E-Learning หลักสูตร การเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ – Youtube
ลงทุนธุรกิจ “ร้านกาแฟ” อย่างไรให้อยู่รอด!
ลงทุนธุรกิจ “ร้านกาแฟ” อย่างไรให้อยู่รอด!
ผู้ประกอบการ เริ่มทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้แค่หวังประกอบการ  แต่ต้องคิดแล้วทำได้จริง - Flowaccount
ผู้ประกอบการ เริ่มทำธุรกิจอย่างไรไม่ให้แค่หวังประกอบการ แต่ต้องคิดแล้วทำได้จริง – Flowaccount
ข้อดีของการทำธุรกิจรูปแบบ
ข้อดีของการทำธุรกิจรูปแบบ “นิติบุคคล” :: Lease It

ลิงค์บทความ: หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ หา แหล่ง เงิน ทุน ทํา ธุรกิจ.

ดูเพิ่มเติม: chuyenphatnhanhdhlvn.com/category/food-drink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *