Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How Can I Add Hotkeys To A Python Script, Which Suppresses Them In The Rest Of The System? Mới Update

How Can I Add Hotkeys To A Python Script, Which Suppresses Them In The Rest Of The System? Mới Update

How To Create A Hotkey In Python? - Geeksforgeeks

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Hotkey python, Pynput source code, Pynput keyboard listener stop, Pyautogui hotkey, How to stop while loop in python with key press, Python keyboard listener, Keyboard press Python, Python send keyboard input to window.

Xem thông tin về How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?
  • Thời gian hỏi: Hỏi 93 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 27 Ngày Trước
  • Số lượt xem: 4925

How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?

You can use the keyboard module in Python to add hotkeys to your script and suppress them in the rest of the system. Here’s an example script that demonstrates this:

python
import keyboard # Define your hotkey function def on_hotkey(): print('Hotkey pressed') # Register your hotkey (in this case, Ctrl+Alt+H) keyboard.add_hotkey('ctrl+alt+h', on_hotkey) # Prevent other applications from receiving the hotkey keyboard.block_hotkey('ctrl+alt+h') # Wait for the user to exit the program keyboard.wait()

In this script, we use the keyboard.add_hotkey() function to register a hotkey (in this case, Ctrl+Alt+H) and specify a function to be called when the hotkey is pressed. We then use the keyboard.block_hotkey() function to prevent other applications from receiving the hotkey, ensuring that it is only processed by our script.

Finally, we use the keyboard.wait() function to wait for the user to exit the program. This function blocks the main thread of the program until a keyboard event is detected, so it’s a good way to keep your script running in the background while it waits for the hotkey to be pressed.

Note that the keyboard module requires elevated privileges to block hotkeys, so you may need to run your script as an administrator on Windows or with sudo on Linux.

Xem video liên quan đến How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?

How to Run a Python File with a Hotkey Key Combination | Python Tutorial

Hình ảnh liên quan đến How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?

Tìm thấy 49 chủ đề liên quan đến chủ đề How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system?.

How To Create A Hotkey In Python? - Geeksforgeeks
How To Create A Hotkey In Python? – Geeksforgeeks
How To Make Hotkeys In Python - Youtube
How To Make Hotkeys In Python – Youtube
How To Make Hotkeys In Python - Nitratine
How To Make Hotkeys In Python – Nitratine
How To Make Hotkeys In Python - Nitratine
How To Make Hotkeys In Python – Nitratine
Building A Windows Shortcut With Python - Practical Business Python
Building A Windows Shortcut With Python – Practical Business Python

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 565 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 736 bình luận rất tuyệt vời
  • 426 bình luận tuyệt vời
  • 429 bình luận bình thường
  • 173 bình luận kém
  • 78 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How can I add hotkeys to a Python script, which suppresses them in the rest of the system? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *