Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How Do I Continue The Custom_Auth Flow For A Custom_Challenge After Password_Verifier Runs? Update Mới

How Do I Continue The Custom_Auth Flow For A Custom_Challenge After Password_Verifier Runs? Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog invalidparameterexception: custom auth lambda trigger is not configured for the user pool., Aws cognito user pool client does not exist.

Xem thông tin về How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?
 • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
 • Số lượt xem: 14450

How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?

After the PASSWORD_VERIFIER has successfully executed and returned a challengeResult with a challengeName of CUSTOM_CHALLENGE, you can continue the CUSTOM_AUTH flow by responding with a new challengeName and any necessary parameters for the challenge.

To do this, you can call the respondToAuthChallenge API method with the following parameters:

 • ChallengeName: The name of the challenge you want to respond to, which in this case is CUSTOM_CHALLENGE.

 • ChallengeResponses: A map containing the challenge parameters that are required for the CUSTOM_CHALLENGE challenge. The specific parameters that you need to provide will depend on the details of your challenge, but they may include things like a challenge session token or other authentication data.

 • Session: The session object returned by the previous InitiateAuth or RespondToAuthChallenge API call.

Once you’ve called respondToAuthChallenge with these parameters, Cognito will execute the challenge and return a challengeResult with a new challengeName and any necessary parameters for the next step in the flow. You can continue calling respondToAuthChallenge with the new challengeName and parameters until the authentication process is complete.

Note that the exact details of how to handle the CUSTOM_CHALLENGE will depend on the specific implementation of your authentication flow, so you should consult the AWS Cognito documentation and any relevant SDKs or sample code for more specific guidance.

Xem video liên quan đến How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?

AWS re:Invent 2016: Add User Sign-In, User Management, and Security with Amazon Cognito (MBL310)

Hình ảnh liên quan đến How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?

Tìm thấy 32 chủ đề phù hợp chủ đề How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs?.

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 1009 bình luận rất tuyệt vời
 • 623 bình luận tuyệt vời
 • 374 bình luận bình thường
 • 45 bình luận kém
 • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How do I continue the CUSTOM_AUTH flow for a CUSTOM_CHALLENGE after PASSWORD_VERIFIER runs? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *