Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Change Font Size With The Python-Pptx Library Mới Update

How To Change Font Size With The Python-Pptx Library Mới Update

Python×Powerpoint】Edit Text In Paragraph With Python-Pptx | Pythonでもっと自由を

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to change font size with the python-pptx library”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog python-pptx title font size, python-pptx text alignment, python-pptx add text box, python-pptx table example, python-pptx fonts, python-pptx replace text keep formatting, python-pptx line spacing, python-pptx text_frame position.

Xem thông tin về How to change font size with the python-pptx library

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to change font size with the python-pptx library
 • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
 • Số lượt xem: 14450

How to change font size with the python-pptx library

To change the font size in a PowerPoint slide using the python-pptx library, you can follow these steps:

 1. Import the necessary modules:

  python
  from pptx import Presentation from pptx.util import Pt
 2. Load the PowerPoint presentation file:

  python
  prs = Presentation('your_presentation.pptx')
 3. Access the slide that you want to modify:

  python
  slide = prs.slides[0] # Access the first slide in the presentation
 4. Access the text box containing the text that you want to modify:

  python
  text_box = slide.shapes[0].text_frame # Access the first text box on the slide
 5. Set the font size of the text using the font.size attribute and the Pt() function to convert the font size to PowerPoint points:

  python
  text_box.paragraphs[0].font.size = Pt(24) # Set the font size to 24 points
 6. Save the modified presentation file:

  python
  prs.save('modified_presentation.pptx')

Here’s an example code snippet that changes the font size of the first text box on the first slide of a PowerPoint presentation to 24 points:

python
from pptx import Presentation from pptx.util import Pt # Load the PowerPoint presentation file prs = Presentation('your_presentation.pptx') # Access the first slide in the presentation slide = prs.slides[0] # Access the first text box on the slide text_box = slide.shapes[0].text_frame # Set the font size to 24 points text_box.paragraphs[0].font.size = Pt(24) # Save the modified presentation file prs.save('modified_presentation.pptx')

Xem video liên quan đến How to change font size with the python-pptx library

How to use Python with PowerPoint (small demo). Create PP presentations using python-pptx.

Hình ảnh liên quan đến How to change font size with the python-pptx library

Tìm được 47 bài viết phù hợp chủ đề How to change font size with the python-pptx library.

Python×Powerpoint】Edit Text In Paragraph With Python-Pptx | Pythonでもっと自由を
Python×Powerpoint】Edit Text In Paragraph With Python-Pptx | Pythonでもっと自由を
Change The Font Size/Color/Typeface Of Text In A Table Cell · Issue #85 · Scanny/Python-Pptx · Github
Change The Font Size/Color/Typeface Of Text In A Table Cell · Issue #85 · Scanny/Python-Pptx · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to change font size with the python-pptx library tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 1009 bình luận rất tuyệt vời
 • 623 bình luận tuyệt vời
 • 374 bình luận bình thường
 • 45 bình luận kém
 • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to change font size with the python-pptx library rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *