Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Create Nested Dict With Parent Children Hierachy For Streamlit_Tree_Select From Dataframe? Mới Cập Nhật

How To Create Nested Dict With Parent Children Hierachy For Streamlit_Tree_Select From Dataframe? Mới Cập Nhật

Python - Hierarchical Data: Efficiently Build A List Of Every Descendant For Each Node - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog python build tree from parent-child list, build tree from parent-child list java, parent child dictionary python, python parent-child tree, rename key in nested dictionary python, write a python script to nest 4 child dictionary to a family tree as discussed in class 5 siblings, assign value to nested dictionary python, python parent and child class in different files.

Xem thông tin về How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 153 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 18 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14421

How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?

To create a nested dictionary with parent-children hierarchy for streamlit_tree_select from a DataFrame, you can use the following approach:

 1. Create an empty dictionary tree_dict to store the nested dictionary.
 2. Iterate over the unique values of the parent column and create a dictionary entry for each parent value. The key for each dictionary entry should be the parent value, and the value should be an empty list to store the children of that parent.
 3. Iterate over the DataFrame rows and append each row to the list of its corresponding parent in the tree_dict.
 4. Return the tree_dict.

Here’s an example code that demonstrates this approach:

python
import pandas as pd # Example DataFrame df = pd.DataFrame({ 'parent': ['A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'C'], 'child': ['A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1'] }) # Create empty dictionary tree_dict = {} # Create dictionary entry for each parent value for parent in df['parent'].unique(): tree_dict[parent] = [] # Append each row to the list of its corresponding parent in the dictionary for _, row in df.iterrows(): tree_dict[row['parent']].append(row['child']) # Return the nested dictionary tree_dict

This code will output the following nested dictionary:

less
{'A': ['A1', 'A2'], 'B': ['B1', 'B2', 'B3'], 'C': ['C1']}

You can then pass this nested dictionary to streamlit_tree_select as the options argument to display the hierarchical selection widget.

Xem video liên quan đến How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?

Python3 Tutorial – Nested Dictionaries with For Loops

Hình ảnh liên quan đến How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?

Phát hiện thấy 34 bài viết phù hợp với How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe?.

Python - Hierarchical Data: Efficiently Build A List Of Every Descendant For Each Node - Stack Overflow
Python – Hierarchical Data: Efficiently Build A List Of Every Descendant For Each Node – Stack Overflow
Python - How Can I Convert A List Of Dicts Showing Hierarchical Relationships Into A Tree? - Stack Overflow
Python – How Can I Convert A List Of Dicts Showing Hierarchical Relationships Into A Tree? – Stack Overflow
Pandas - Python Decision Tree: Creating Relationship Using Dictionary From Row Data - Stack Overflow
Pandas – Python Decision Tree: Creating Relationship Using Dictionary From Row Data – Stack Overflow
New Component: Streamlit-Tree-Select, A Simple And Elegant Checkbox Tree - ? Show The Community! - Streamlit
New Component: Streamlit-Tree-Select, A Simple And Elegant Checkbox Tree – ? Show The Community! – Streamlit

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 481 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 114 bình luận rất tuyệt vời
 • 893 bình luận tuyệt vời
 • 287 bình luận bình thường
 • 6 bình luận kém
 • 71 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to create nested dict with parent children hierachy for streamlit_tree_select from dataframe? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *