Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Include `Tests` Folder From Root Project Directory In Pip Package? Update Mới

How To Include `Tests` Folder From Root Project Directory In Pip Package? Update Mới

Configuring Project Structure | Pycharm Documentation

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to include `tests` folder from root project directory in pip package?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Hint make sure your test modules/packages have valid Python names, Python import module from parent directory, Import file outside folder Python, Unit test function python, Mock unit test Python example, Attempted relative import beyond top-level package, Unit test Python example, Unit test API Python.

Xem thông tin về How to include `tests` folder from root project directory in pip package?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to include `tests` folder from root project directory in pip package?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

How to include `tests` folder from root project directory in pip package?

To include the tests folder from the root project directory in a pip package, you need to make sure that the tests folder is included in the distribution package. Here are the steps to achieve this:

 1. Create a MANIFEST.in file in the root directory of your project if it does not already exist.

 2. Open the MANIFEST.in file and add the following line to include the tests folder:

makefile
include tests/*

This will ensure that the tests folder and its contents are included in the distribution package.

 1. Create a setup.py file in the root directory of your project if it does not already exist.

 2. Open the setup.py file and add the following line to include the MANIFEST.in file in the distribution package:

python
include_package_data=True,

This will ensure that the files specified in the MANIFEST.in file are included in the distribution package.

 1. Create the distribution package by running the following command:
python setup.py sdist

This will create a source distribution package that includes the tests folder.

 1. You can then upload the distribution package to PyPI or install it locally using pip, and the tests folder should be included in the package.

Note that including the tests folder in the distribution package is not recommended, as it can make the package larger and slower to install. Instead, it’s better to exclude the tests folder and provide a separate package for testing.

Xem video liên quan đến How to include `tests` folder from root project directory in pip package?

Python – Importing your modules (Part 2: Import from a different folder ~7 mins! no ads)

Hình ảnh liên quan đến How to include `tests` folder from root project directory in pip package?

Phát hiện thấy 41 chủ đề liên quan đến How to include `tests` folder from root project directory in pip package?.

Configuring Project Structure | Pycharm Documentation
Configuring Project Structure | Pycharm Documentation
Use A Python Package In The Same Project Folder In Visual Studio Code - Stack Overflow
Use A Python Package In The Same Project Folder In Visual Studio Code – Stack Overflow
Python - Importing Files From Different Folder - Stack Overflow
Python – Importing Files From Different Folder – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to include `tests` folder from root project directory in pip package? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to include `tests` folder from root project directory in pip package? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *