Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Make An Object’S Clones Follow The Same Function [Closed] Update Mới

How To Make An Object’S Clones Follow The Same Function [Closed] Update Mới

How Do I Correctly Clone A Javascript Object? - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to make an object’s clones follow the same function [closed]”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Copy object Java, Copy object JavaScript, Merge two object with same key, Remove one element from object JavaScript, create new object from existing object javascript, Add new object to object JavaScript, Assign array to object JavaScript, Add object to object typescript.

Xem thông tin về How to make an object’s clones follow the same function [closed]

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: How to make an object’s clones follow the same function [closed]
  • Thời gian hỏi: Hỏi 93 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 27 Ngày Trước
  • Số lượt xem: 4925

How to make an object’s clones follow the same function [closed]

To make an object’s clones follow the same function, you can use object-oriented programming techniques such as inheritance or delegation.

Inheritance involves creating a base class that defines the common properties and functions of the object and then creating subclasses that inherit those properties and functions. The subclasses can then add or modify properties and functions as needed. When you create a clone of the object, it will inherit the same properties and functions as the original object.

Delegation involves creating a separate object that handles the common properties and functions of the object, and then creating clones of that object that delegate to it for those properties and functions. When you create a clone of the object, it will delegate to the same object as the original object.

For example, in Python, you can use the copy module to create clones of an object, and then use inheritance or delegation to ensure that the clones follow the same function:

python
import copy class Base: def __init__(self, x): self.x = x def func(self): print(self.x) class Subclass(Base): def __init__(self, x, y): super().__init__(x) self.y = y def func(self): super().func() print(self.y) class Delegator: def __init__(self, base): self.base = base def func(self): self.base.func() base = Base(1) sub = Subclass(2, 3) delegator = Delegator(base) clones = [copy.deepcopy(base), copy.deepcopy(sub), Delegator(copy.deepcopy(base))] for clone in clones: clone.func() # prints 1, 1 3, 1

In this example, Base defines a common property x and a function func that prints x. Subclass inherits from Base and adds a property y and a modified function func that calls Base.func and then prints y. Delegator takes a Base object as an argument and delegates its func function to it.

Then, clones of Base, Subclass, and a Delegator object that delegates to a clone of Base are created using the copy.deepcopy function. Each clone’s func function is called, and they all print the same values, demonstrating that they all follow the same function.

Xem video liên quan đến How to make an object’s clones follow the same function [closed]

Scratch Creating Clones Better

Hình ảnh liên quan đến How to make an object’s clones follow the same function [closed]

Có 49 chủ đề phù hợp với How to make an object’s clones follow the same function [closed].

How Do I Correctly Clone A Javascript Object? - Stack Overflow
How Do I Correctly Clone A Javascript Object? – Stack Overflow
3 Ways To Clone Objects In Javascript | Samanthaming.Com
3 Ways To Clone Objects In Javascript | Samanthaming.Com
Java Object Clone() Method - Cloning In Java | Digitalocean
Java Object Clone() Method – Cloning In Java | Digitalocean
How Do I Correctly Clone A Javascript Object? - Stack Overflow
How Do I Correctly Clone A Javascript Object? – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to make an object’s clones follow the same function [closed] tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 565 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 736 bình luận rất tuyệt vời
  • 426 bình luận tuyệt vời
  • 429 bình luận bình thường
  • 173 bình luận kém
  • 78 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to make an object’s clones follow the same function [closed] rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *