Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Prevent Ckeditor From Auto Wrapping Audio Tags Around Source Update Mới

How To Prevent Ckeditor From Auto Wrapping Audio Tags Around Source Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Ckeditor/ckeditor5-autoformat, ckeditor entermode, ckeditor 4 disable auto paragraph, ckeditor autoparagraph false, ckeditor use div instead of p, Cannot find namespace ckeditor angular, ckeditor allowedcontent, CKEditor 5 HTML output formatting.

Xem thông tin về How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 13213

How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source

By default, CKEditor does not wrap audio tags around the source of an audio file. However, if you are experiencing this issue, you can prevent it by configuring CKEditor to avoid automatic tag conversion.

One way to do this is by setting the CKEditor configuration option allowedContent to true for the audio tags. Here’s an example:

javascript
CKEDITOR.replace( 'editor', { allowedContent: 'audio[*]{*}(*)' });

This tells CKEditor to allow any attributes and contents within the <audio> tag. The [*] represents any attributes, {*} represents any content, and (*) represents any child elements.

Alternatively, you can also disable CKEditor’s Advanced Content Filter (ACF) completely by setting the config.allowedContent option to true:

javascript
CKEDITOR.replace( 'editor', { allowedContent: true, extraAllowedContent: 'audio[*]{*}(*)' });

This will allow all HTML tags and attributes, including the <audio> tag. However, it’s important to note that disabling the ACF can be a security risk, as it can allow potentially harmful code to be inserted into the editor.

In any case, it’s important to thoroughly test and sanitize any user-generated content before displaying it on your website.

Xem video liên quan đến How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source

How to Automatically Fix Music Tags & Album Covers (.mp3, FLAC, .m4a)

Hình ảnh liên quan đến How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source

Phát hiện thấy 45 chủ đề về How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source.

Tags? · Issue #1537 · Ckeditor/Ckeditor5 · Github” style=”width:100%”>
How Do I Prevent Ckeditor From Adding

Tags? · Issue #1537 · Ckeditor/Ckeditor5 · Github

8 - How To Prevent Ckeditor From Removing Content And Tags Written In Source? - Drupal Answers
8 – How To Prevent Ckeditor From Removing Content And Tags Written In Source? – Drupal Answers
Drupal: How To Prevent Ckeditor From Removing Content And Tags Written In Source? (2 Solutions!!) - Youtube
Drupal: How To Prevent Ckeditor From Removing Content And Tags Written In Source? (2 Solutions!!) – Youtube

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 887 bình luận rất tuyệt vời
 • 184 bình luận tuyệt vời
 • 330 bình luận bình thường
 • 182 bình luận kém
 • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to prevent ckeditor from auto wrapping audio tags around source rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *