Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Use Map Function With Kurtosis On A 61 Column 87 Row Matrix Cập Nhật Mới

How To Use Map Function With Kurtosis On A 61 Column 87 Row Matrix Cập Nhật Mới

R - How To Get Row & Column Subscripts Of Matched Elements From A Distance Matrix - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog install fbasics package r, fbasics r, Skew MATLAB, Range MATLAB.

Xem thông tin về How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 153 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 18 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14421

How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix

Assuming you have a matrix matrix of shape (87, 61), where each row represents a sample and each column represents a variable, and you want to compute the kurtosis for each variable, you can use the map() function in combination with the scipy.stats.kurtosis() function.

Here’s how you can do it:

python
import numpy as np from scipy.stats import kurtosis # create a 87 x 61 matrix matrix = np.random.rand(87, 61) # apply kurtosis to each column using map() function kurt = list(map(lambda x: kurtosis(x), matrix.T)) # print the kurtosis values print(kurt)

In this code, np.random.rand(87, 61) creates a random matrix of shape (87, 61). Then, matrix.T transposes the matrix, so that each column can be passed to the kurtosis() function.

The map() function applies the kurtosis() function to each column of the matrix, returning a list of kurtosis values. The list() function is used to convert the map object to a list.

Finally, print(kurt) prints the list of kurtosis values.

Xem video liên quan đến How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix

Excel – Skewness and Kurtosis

Hình ảnh liên quan đến How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix

Có 11 nội dung liên quan đến How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix.

R - How To Get Row & Column Subscripts Of Matched Elements From A Distance Matrix - Stack Overflow
R – How To Get Row & Column Subscripts Of Matched Elements From A Distance Matrix – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 481 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 114 bình luận rất tuyệt vời
 • 893 bình luận tuyệt vời
 • 287 bình luận bình thường
 • 6 bình luận kém
 • 71 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to use map function with Kurtosis on a 61 column 87 row matrix rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *