Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Im Trying To Make My Target Move After Its Been Cloned? Mới Cập Nhật

Im Trying To Make My Target Move After Its Been Cloned? Mới Cập Nhật

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Im trying to make my target move after its been cloned?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog dragula issues.

Xem thông tin về Im trying to make my target move after its been cloned?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Im trying to make my target move after its been cloned?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

Im trying to make my target move after its been cloned?

To make your target move after it has been cloned, you need to update the position of the clone separately from the original target. Here’s a basic example in Unity:

 1. First, create a script and attach it to your target object.

 2. In the script, create a public variable to store the speed at which the target moves. For example:

csharp
public float speed = 5.0f;
 1. Create a public method to move the target. For example:
csharp
public void MoveTarget(Vector3 direction) { transform.Translate(direction * speed * Time.deltaTime); }
 1. Now, create another script and attach it to the object that will clone the target.

 2. In this script, create a public variable to store the cloned target. For example:

csharp
public GameObject targetClone;
 1. Create a public method to move the clone. For example:
csharp
public void MoveClone(Vector3 direction) { targetClone.transform.Translate(direction * speed * Time.deltaTime); }
 1. Finally, in your game logic, you can call the MoveTarget() method on the original target and the MoveClone() method on the cloned target separately to move them both independently. For example:
csharp
void Update() { // Move the original target Vector3 targetDirection = new Vector3(1, 0, 0); target.MoveTarget(targetDirection); // Move the cloned target Vector3 cloneDirection = new Vector3(-1, 0, 0); clone.MoveClone(cloneDirection); }

This is just a basic example, and you may need to modify it to fit your specific use case. However, the basic idea is to keep track of each object separately and update their positions independently to achieve the desired movement behavior.

Xem video liên quan đến Im trying to make my target move after its been cloned?

How to clone and resize a Hard Drive to a smaller SSD using macrium reflect update

Hình ảnh liên quan đến Im trying to make my target move after its been cloned?

Phát hiện thấy 19 bài viết phù hợp với Im trying to make my target move after its been cloned?.

Moving The Goalposts - Tv Tropes
Moving The Goalposts – Tv Tropes
How Cell Phones Are Cloned And How To Stop It From Happening To You
How Cell Phones Are Cloned And How To Stop It From Happening To You
Molecular Cloning - Wikipedia
Molecular Cloning – Wikipedia
Solved: Scriptrunner Default Listener
Solved: Scriptrunner Default Listener “Clones An Issue, An…

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Im trying to make my target move after its been cloned? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Im trying to make my target move after its been cloned? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *