Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Importerror: Cannot Import Name ‘App’ From ‘Site’ Mới Cập Nhật

Importerror: Cannot Import Name ‘App’ From ‘Site’ Mới Cập Nhật

Python - Kivy, Importerror: Cannot Import Name App - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site'”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Cannot import name ‘create_app’ from ‘website’ (unknown location), Cannot import name app from notebook, App = Flask(__name__), Cannot import name app from app, From app import app, importerror: cannot import name ‘_endpoint_from_view_func’ from flask/helpers, Flask app GitHub, Cannot import name flag from secret.

Xem thông tin về ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’
 • Thời gian hỏi: Hỏi 93 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 27 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 4925

ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’

The error message “ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site'” usually occurs when there is an issue with the Python code that you are trying to run, specifically with the import statement.

This error message indicates that the module named “app” cannot be imported from the module named “site”. There are a few possible reasons why this might be happening:

 1. The module “app” does not exist in the “site” package. Make sure that you have correctly named the module and that it is located in the correct directory.

 2. There is a circular import in your code. This can occur when two or more modules are importing each other, causing a recursive loop. Check your import statements and make sure that they are not causing circular dependencies.

 3. The Python interpreter is having trouble finding the module. Make sure that the module is installed and accessible in your Python environment. You can check this by running “pip list” in your terminal to see a list of installed packages.

To troubleshoot this issue, try the following:

 1. Check your import statements to make sure they are correct.

 2. Make sure that the module “app” exists in the correct directory and is accessible.

 3. Check for circular imports and resolve them if necessary.

 4. Try reinstalling the module or updating your Python environment.

If none of these solutions work, please provide more context and code snippets so that I can better understand the issue and provide more specific advice.

Xem video liên quan đến ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’

How to resolve ImportError: cannot import name ‘file_hash’ from ‘pooch.utils’

Hình ảnh liên quan đến ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’

Tìm thấy 29 hình ảnh phù hợp chủ đề ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’.

Python - Kivy, Importerror: Cannot Import Name App - Stack Overflow
Python – Kivy, Importerror: Cannot Import Name App – Stack Overflow
Python - Kivy, Importerror: Cannot Import Name App - Stack Overflow
Python – Kivy, Importerror: Cannot Import Name App – Stack Overflow
Python - Importerror: Cannot Import Name 'App' From Partially Initialized Module 'Market' (Most Likely Due To A Circular Import) - Stack Overflow
Python – Importerror: Cannot Import Name ‘App’ From Partially Initialized Module ‘Market’ (Most Likely Due To A Circular Import) – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’ tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 565 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 736 bình luận rất tuyệt vời
 • 426 bình luận tuyệt vời
 • 429 bình luận bình thường
 • 173 bình luận kém
 • 78 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề ImportError: cannot import name ‘app’ from ‘site’ rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *