Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ความหมายของ Ftp: ทำความเข้าใจและการใช้งาน

ความหมายของ Ftp: ทำความเข้าใจและการใช้งาน

FTP คืออะไร มีหน้าที่และประโยชน์ยังไง

ความ หมาย ของ Ftp

ความหมายของ FTP

FTP หรือ File Transfer Protocol คือโปรโตคอลสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่าย โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งาน FTP เพื่อใช้งานในการส่งหรือรับไฟล์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรโตคอลนี้ใช้สำหรับการอัพโหลด (upload) หรือดาวน์โหลด (download) ไฟล์ที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์ (file server) ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

FTP นั้นมีคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินการกับไฟล์ สามารถอธิบายความหมายและวิธีการใช้งานได้ดังนี้:

1. คำสั่งพื้นฐานของ FTP
– USER: ใช้สำหรับระบุชื่อผู้ใช้งาน FTP
– PASS: ใช้สำหรับระบุรหัสผ่านของผู้ใช้งาน FTP
– CWD: ใช้สำหรับเปลี่ยนโฟลเดอร์ (directory) ที่ใช้งานใน FTP
– CDUP: ใช้สำหรับขึ้นโฟลเดอร์ระดับบน (parent directory)
– LIST: ใช้สำหรับแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
– RETR: ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ FTP
– STOR: ใช้สำหรับอัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
– DELE: ใช้สำหรับลบไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ FTP
– MKD: ใช้สำหรับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP
– RMD: ใช้สำหรับลบโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์ FTP

2. ประวัติและแนวคิดหลักของ FTP
FTP เกิดขึ้นในปี 1971 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางองค์กร แนวคิดหลักของ FTP คือการส่งข้อมูลทั้งไฟล์และไดเรกทอรี (directory) จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยสามารถทำได้ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ

3. โครงสร้างของ FTP
FTP มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ Client และ Server โดย Client เป็นโปรแกรมที่ใช้งาน FTP บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานและส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยัง Server ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์และให้บริการในรูปแบบ FTP

4. การทำงานของ FTP
เมื่อผู้ใช้งานต้องการส่งหรือรับไฟล์ข้อมูลผ่าน FTP จะใช้โปรแกรม FTP ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP โดย Client จะส่งคำสั่งให้กับ Server เช่น การร้องขอรหัสผ่าน (PASSWORD) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ (RETR) หรืออัพโหลดไฟล์ (STOR) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง งานดาวน์โหลดและอัพโหลดสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่รวดเร็ว

5. โปรแกรม FTP ที่ใช้งานได้ระหว่างพีซี
มีหลายโปรแกรม FTP ที่ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS เช่น FileZilla, Cyberduck, FTP Commander, และ CuteFTP โปรแกรมเหล่านี้สามารถรองรับโปรโตคอล FTP และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ FTP และทำงานกับไฟล์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6. FTP แบบต่อเนื่อง (FTP Streaming)
FTP แบบต่อเนื่อง (FTP Streaming) เป็นรูปแบบการใช้งาน FTP ที่ใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โดยการถ่ายโอนไฟล์จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ (chunks) ที่จะถูกส่งมาไปเรื่อย ๆ จนกว่าไฟล์จะถูกส่งเสร็จสิ้น วิธีนี้เหมาะสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียเวลา

7. ความปลอดภัยในการใช้งาน FTP
เนื่องจาก FTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครือข่ายที่เปิดต่อสาธารณะ การใช้งาน FTP อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการส่งข้อมูล ดังนั้นควรทำการป้องกันข้อมูลจากผู้ไม่หวังดีโดยใช้การเข้ารหัส (encryption) และการตรวจสอบความถูกต้อง (integrity) ของไฟล์

8. FTP และโปรโตคอลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
FTP มีลักษณะคล้ายกับโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น HTTP, SFTP, และ TFTP แต่มีความแตกต่างในรูปแบบและความสามารถในการถ่ายโอนไฟล์ โปรโตคอลอื่น ๆ อาจสามารถให้ความปลอดภัยและความสามารถเพิ่มเติมดังนั้นควรพิจารณาใช้โปรโตคอลที่เหมาะสมกับความต้องการในการถ่าย

Ftp คืออะไร มีหน้าที่และประโยชน์ยังไง

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ความ หมาย ของ ftp ความหมายของโปรโตคอล http, โปรแกรม ftp มีอะไรบ้าง, โปรโตคอล FTP คือ, ค่า ftp คืออะไร, FTP Server คือ, ftp ใช้ยังไง, FTP ตัวอย่าง, การถ่ายโอน ่ หรือ upload ข้อมูลไปยัง file server โดยใชเครื่องมือของ web hosting ในข้อใด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ความ หมาย ของ ftp

FTP คืออะไร มีหน้าที่และประโยชน์ยังไง
FTP คืออะไร มีหน้าที่และประโยชน์ยังไง

หมวดหมู่: Top 55 ความ หมาย ของ Ftp

ดูเพิ่มเติมที่นี่: chuyenphatnhanhdhlvn.com

ความหมายของโปรโตคอล Http

ความหมายของโปรโตคอล HTTP

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เราคงไม่สามารถที่จะไม่สัมผัสเทคโนโลยีเว็บไซต์ เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางเว็บเซิร์ฟเวอร์กลายเป็นสิ่งที่สูงขึ้น โปรโตคอล HTTP เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายเว็บ ที่กำหนดสำคัญในการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับความหมายและประโยชน์ของโปรโตคอล HTTP อย่างละเอียด

HTTP เป็นย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol คือโปรโตคอล (protocol) หรือกลไกที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องลูกข่าย (client) และเซิร์ฟเวอร์ (server) บนเว็บ โดยปกติแล้ว HTTP จะถูกนำมาใช้สำหรับการส่งข้อมูลแบบไม่ควบคุม ถึงแม้จะไม่ควบคุมระบบการรับส่งข้อมูลแบบเชิงคำสั่ง แต่ HTTP ยังคอยเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมการสื่อสารในภายหลังต่อไป ดังนั้น HTTP สามารถส่งข้อมูลมากถึงพันกว่าไบต์ในหนึ่งข้อความเพียงครั้งเดียว ที่ทำให้โปรโตคอลนี้ได้รับความนิยมกลางชาติและระดับนานาชาติ

โปรโตคอล HTTP ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใดๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายบนเครื่องมือใดก็ได้ที่สามารถรันโปรแกรมเบราว์เซอร์ได้ สิ่งที่ HTTP ทำได้ก็คือการสื่อสารกับระบบสารสนเทศและนำค่าของการเปิดปิดจากเซิร์ฟเวอร์มาประมวลผลเพื่อแสดงให้เห็นสำหรับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ HTTP ยังรองรับการสร้างและส่งค่าพารามิเตอร์ (parameters) และเพื่อนำข้อมูลกลับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงต่อผู้ใช้งาน

ประโยชน์ที่ได้จาก HTTP ไม่ได้อยู่เฉพาะภายในเครือข่ายเว็บแต่เพียงแค่นั้น HTTP นั้นได้มีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ด้วยความสามารถในการรับส่งข้อมูลอย่างช่วงของเวลาสั้น นำเสนอความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแทรกแซงข้อมูลจากภัยคุกคาม และให้บริการรบกวนในการส่งข้อมูลเชิงพลวัต ทำให้พบระบบเครือข่ายเว็บที่เร็ว ยืดหยุ่น และมีความเสถียรมากขึ้น

สำหรับกลไกทำงานของ HTTP นั้นประกอบด้วยหลักการทำงานที่สองหลัก คือ “ขอ” (request) และ “ตอบ” (response) โดยคำขอ HTTP คือเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ต้องการข้อมูลแล้วส่งการขอข้อมูลที่มาพร้อมกับ HTTP method (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE เป็นต้น) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะรับรู้หน้าที่ของเครื่องลูกข่ายแล้วนำผลลัพธ์หรือเนื้อหาที่เหมาะสมกลับมาเป็นการตอบรับ HTTP response เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการขอข้อมูลให้กับผู้ใช้งานที่บริการ

FAQs
1. HTTP และ HTTPS คืออะไรและต่างกันอย่างไร?
HTTP คือโปรโตคอลต้นแบบที่ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ ในขณะที่ HTTPS คือเวอร์ชันที่เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขณะติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น HTTPS เชื่อมโยงความเป็นส่วนตัวและความคลุมเครือข่ายในขณะที่ HTTP ไม่ได้ทำเช่นนั้น

2. โปรโตคอล HTTP เป็นอะไรในขณะที่ TCP/IP เป็นอะไร?
HTTP เป็นโปรโตคอล (protocol) ของระบบเครือข่ายเว็บที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ส่วน TCP/IP เป็นชุดของโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย โดยมี TCP เป็นโปรโตคอลกลางที่ช่วยติดต่อเครื่องลูกข่ายกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และมี IP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์เครือข่าย

3. ทำไม HTTP ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์?
HTTP ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์เพราะมีลักษณะที่ง่ายต่อการใช้งาน ความเสถียรและรองรับการรับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง HTTP เป็นโปรโตคอลที่ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใด ทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนเครื่องมือใดก็ได้ที่สามารถรันโปรแกรมเบราว์เซอร์ได้

4. การใช้งาน HTTP บนมือถือหรืออุปกรณ์พกพามีความแตกต่างไหม?
HTTP สามารถใช้งานบนมือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้เหมือนกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์หรือใช้แอพพลิเคชั่นเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งาน HTTP นั้นมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารข้อมูลภายในเครือข่ายเว็บ โดย HTTP เป็นโปรโตคอลที่สำคัญในการทำให้เกิดระบบเครือข่ายเว็บที่เร็ว ยืดหยุ่น และมีความเสถียรสูง และจากความสำคัญที่ HTTP สั่งโยนต่อให้กับเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ใช้งานต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานด้วย และมีการใช้งานอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป

โปรแกรม Ftp มีอะไรบ้าง

โปรแกรม FTP มีอะไรบ้าง: การพิจารณาเทคโนโลยีการถ่ายโอนไฟล์

โปรโตคอลถ่ายโอนไฟล์ (FTP) เป็นเครือข่ายมาตรฐานที่ถูกใช้งานกว้างขวางในอินเทอร์เน็ต ในตอนเริ่มต้น โปรแกรม FTP ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งและรับไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่ส่งผ่านอินเทอร์เฟซกราฟิก ในปัจจุบัน โปรแกรม FTP ได้ถูกพัฒนามากขึ้นและมีความสามารถที่หลากหลายเกี่ยวกับการทำงานของ FTP ซึ่งเราจะมาศึกษาและวิเคราะห์ด้านลึกกัน

โปรแกรม FTP คืออะไร?

โปรแกรม FTP (File Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอล หรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่มักใช้ในการอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน โปรแกรม FTP สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบโปรแกรมเป็นตัวติดตั้งหรือออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ความสามารถของโปรแกรม FTP

1. การอัปโหลดไฟล์ (Upload): โปรแกรม FTP ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันนี้เป็นประโยชน์มากในการจัดเก็บไฟล์บนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ

2. การดาวน์โหลดไฟล์ (Download): โปรแกรม FTP ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ FTP ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เช่นเอกสารที่สำคัญหรือไฟล์มัลติมีเดีย เช่นวิดีโอและเพลง

3. การสนับสนุนที่ยืดหยุ่น: โปรแกรม FTP มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น FTPS (FTP over SSL/TLS) ที่เพิ่มความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลการเข้ารหัสด้วย SSL/TLS และ SFTP (SSH File Transfer Protocol) ที่ใช้ SSH เพื่อการเข้ารหัสและความปลอดภัยของข้อมูล

4. การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์: โปรแกรม FTP ยังมีฟังก์ชันในการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์ แต่ละกิจกรรมเช่น สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ลบ ย้าย แก้ไข และเปลี่ยนชื่อไฟล์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสะดวกสบาย

5. การเชื่อมต่อแบบหลายซีเริ่ฟเวอร์: โปรแกรม FTP สามารถทำงานกับหลายเซิร์ฟเวอร์พร้อมกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์จากหลายที่พร้อมกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับโปรแกรม FTP

1. FTP และ HTTP ต่างกันอย่างไร?
FTP ใช้สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์โดยตรง ในขณะที่ HTTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับเว็บเบราว์ซิ่ง เมื่อคุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่เว็บไซต์ คุณใช้ HTTP เพื่อแสดงหน้าเว็บ แต่เมื่อคุณต้องการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ คุณจะใช้โปรแกรม FTP แทน

2. มีโปรแกรม FTP ให้ใช้งานได้ฟรีหรือไม่?
ใช่ มีโปรแกรม FTP ที่ให้บริการได้ฟรีและเป็นโอเพนซอร์ส เช่น FileZilla, Cyberduck, และ WinSCP เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการ FTP ที่เสียเงินที่มีความสามารถเพิ่มเติม

3. มีวิธีใช้งาน FTP อย่างไร?
การใช้งาน FTP ต้องมีข้อมูลการเชื่อมต่อเช่นที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ FTP, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP นอกจากนี้คุณยังต้องรู้จักกับการใช้คำสั่งหรืออินเตอร์เฟซในโปรแกรม FTP เพื่อทำงานต่าง ๆ เช่น ดาวน์โหลด, อัปโหลด, ลบไฟล์ และอื่น ๆ

4. FTP คือโปรโตคอลที่ปลอดภัยหรือไม่?
โปรโตคอล FTP ไม่ได้รับการเข้ารหัสในขณะที่ถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งทำให้ข้อมูลและรหัสผ่านที่ถ่ายโอนทาง FTP สามารถถูกดักรับและอ่านได้ง่าย หากคุณต้องการความปลอดภัยในการถ่ายโอนไฟล์ คุณควรพิจารณาใช้โปรโตคอล FTPS หรือ SFTP ซึ่งสนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบตัวตนด้วย

สรุป

โปรแกรม FTP เป็นเครือข่ายมาตรฐานที่มีประโยชน์สำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถที่หลากหลาย เช่น การอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ การเชื่อมต่อแบบหลายซีเริ่ฟเวอร์ เป็นต้น โปรแกรม FTP ยังมีความยืดหยุ่นสูงและตรงไปตรงมากับความต้องการของผู้ใช้

คุณต้องรู้ว่าโปรโตคอล FTP ไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นถ้าคุณต้องการความปลอดภัยในข้อมูลที่ถ่ายโอน คุณควรพิจารณาการใช้โปรโตคอล FTPS หรือ SFTP ที่มีการเข้ารหัสและความปลอดภัยเพิ่มเติม

มี 33 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ความ หมาย ของ ftp.

Ftp Server (เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์) คืออะไร  การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือผ่านอินเตอร์เน็ต
Ftp Server (เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์) คืออะไร การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือผ่านอินเตอร์เน็ต
Ftp คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Ftp - เกร็ดความรู้.Net
Ftp คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Ftp – เกร็ดความรู้.Net
Ftp Là Gì? Những Điều Bạn Chưa Biết Về Giao Thức Ftp - Totolink Việt Nam
Ftp Là Gì? Những Điều Bạn Chưa Biết Về Giao Thức Ftp – Totolink Việt Nam
Winscp (วินเอสซีพี) คืออะไร เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป Ftp Client
Winscp (วินเอสซีพี) คืออะไร เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป Ftp Client
โพรโตคอล: Ftp
โพรโตคอล: Ftp
Tìm Hiểu Ftps Là Gì? Sftp Là Gì? Chúng Có Ưu Điểm Và Nhược Điểm Gì? -  Totolink Việt Nam
Tìm Hiểu Ftps Là Gì? Sftp Là Gì? Chúng Có Ưu Điểm Và Nhược Điểm Gì? – Totolink Việt Nam
วิธีใช้โปรแกรม Filezilla โปรแกรม Ftp และการ Chmod ไฟล์ Upload ไฟล์
วิธีใช้โปรแกรม Filezilla โปรแกรม Ftp และการ Chmod ไฟล์ Upload ไฟล์
วิธีการ ใช้ Ftp (พร้อมรูปภาพ) - Wikihow
วิธีการ ใช้ Ftp (พร้อมรูปภาพ) – Wikihow
Ftp Là Gì? Những Điều Bạn Chưa Biết Về Ftp - Quantrimang.Com
Ftp Là Gì? Những Điều Bạn Chưa Biết Về Ftp – Quantrimang.Com
Giao Thức Ftp Là Gì? - Filezilla Là Gì Và Cách Sử Dụng Filezilla?
Giao Thức Ftp Là Gì? – Filezilla Là Gì Và Cách Sử Dụng Filezilla?
Web Hosting / Server For Business Class มาตรฐาน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์  จำกัด: ภาพรวมและความหมายของ Link ต่างๆ ในหน้าแรก Web Hosting : Direct Admin
Web Hosting / Server For Business Class มาตรฐาน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด: ภาพรวมและความหมายของ Link ต่างๆ ในหน้าแรก Web Hosting : Direct Admin
Ftp: การบริหาร Ftp Login- วิธีการใช้งาน H-Sphere- 24Webhost.Com
Ftp: การบริหาร Ftp Login- วิธีการใช้งาน H-Sphere- 24Webhost.Com

ลิงค์บทความ: ความ หมาย ของ ftp.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ความ หมาย ของ ftp.

ดูเพิ่มเติม: https://chuyenphatnhanhdhlvn.com/category/food-drink blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *