Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Most Efficient Conversion Between Uscd Pascal Style Strings And Swift Strings Mới Cập Nhật

Most Efficient Conversion Between Uscd Pascal Style Strings And Swift Strings Mới Cập Nhật

Essential Pascal On Marcocantu.Com

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog swift numerics, tensorflow swift, std::string cstring, basic string to string c, c-style string, cstring to string, swift differentiable programming, convert string to std::string.

Xem thông tin về Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings
  • Thời gian hỏi: Cập Nhập 82 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời 1 Ngày Trước
  • Số lượt xem: 8401

Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings

To convert a string in USCD Pascal style to a Swift string, you can use the String constructor that takes a null-terminated C string as an argument. You can first convert the USCD Pascal string to a null-terminated C string by adding a null terminator at the end of the string.

Here is an example function that performs the conversion:

swift
func fromPascalString(_ pascalString: UnsafePointer<Int8>) -> String { let length = Int(pascalString.pointee) let buffer = UnsafeBufferPointer(start: pascalString + 1, count: length) return String(cString: buffer.baseAddress!) }

And here is an example of how to use this function:

swift
let pascalString: [Int8] = [5, 72, 101, 108, 108, 111] let swiftString = fromPascalString(pascalString) print(swiftString) // "Hello"

To convert a Swift string to a USCD Pascal style string, you can first convert the Swift string to a null-terminated C string using the cString(using:) method, and then create a new buffer that contains the length of the string followed by the null-terminated C string.

Here is an example function that performs the conversion:

swift
func toPascalString(_ swiftString: String) -> [Int8] { let cString = swiftString.cString(using: .utf8)! var pascalString = [Int8(cString.count - 1)] pascalString.append(contentsOf: cString.dropLast()) return pascalString }

And here is an example of how to use this function:

swift
let swiftString = "Hello" let pascalString = toPascalString(swiftString) print(pascalString) // [5, 72, 101, 108, 108, 111]

Xem video liên quan đến Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings

#37 PASCAL | String/Ansistring | Hàm length, upcase, lowercase, copy, pos| GIỎI–TUYỂN-CHUYÊN

Hình ảnh liên quan đến Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings

Có 17 nội dung phù hợp chủ đề Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings.

Essential Pascal On Marcocantu.Com
Essential Pascal On Marcocantu.Com
Arrays - Convert [String]? To String In Swift - Stack Overflow
Arrays – Convert [String]? To String In Swift – Stack Overflow
What Is The Most Obsolete High Level Programming Language? - Quora
What Is The Most Obsolete High Level Programming Language? – Quora
Swift Os X String To Int Conversion Error - Stack Overflow
Swift Os X String To Int Conversion Error – Stack Overflow
Does String Concatenation In Swift Make A New Copy? - Stack Overflow
Does String Concatenation In Swift Make A New Copy? – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 206 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 467 bình luận rất tuyệt vời
  • 156 bình luận tuyệt vời
  • 144 bình luận bình thường
  • 31 bình luận kém
  • 88 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Most efficient conversion between USCD Pascal style Strings and Swift Strings rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *