Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Mrand48_R Gnu Extension Cập Nhật Mới

Mrand48_R Gnu Extension Cập Nhật Mới

  • bởi

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “mrand48_r GNU extension”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về mrand48_r GNU extension

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: mrand48_r GNU extension
  • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
  • Số lượt xem: 14450

mrand48_r GNU extension

mrand48_r is a function provided by the GNU C Library (glibc) that generates a sequence of pseudorandom integers using a linear congruential generator. The function is thread-safe, meaning that it can be called concurrently by multiple threads without causing race conditions or other issues.

The _r suffix in the function name indicates that it is a reentrant function, which means that it can be called safely from multiple threads or signal handlers without interference. This is achieved by providing a separate state structure for each thread or signal handler, which allows each instance of the function to maintain its own internal state without interfering with other instances.

mrand48_r is a POSIX-compliant function, meaning that it conforms to the Portable Operating System Interface (POSIX) standard. However, it is not part of the standard C library and is instead provided as a GNU extension. It is typically used in Unix-like systems, such as Linux, where it is provided by the glibc library.

To use mrand48_r, you need to provide a seed value and a pointer to a state structure, which should be initialized using the memset function. You can then call mrand48_r repeatedly to generate a sequence of pseudorandom integers.

Here’s an example usage:

c
#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdint.h> int main() { unsigned short seed[3] = {1, 2, 3}; struct drand48_data rand_state; memset(&rand_state, 0, sizeof(rand_state)); srand48_r(*(uint64_t*)seed, &rand_state); for (int i = 0; i < 10; i++) { long int rand_num; mrand48_r(&rand_state, &rand_num); printf("%ld\n", rand_num); } return 0; }

In this example, we initialize the state structure rand_state with zeros using memset, then seed it with the values 1, 2, and 3. We then call mrand48_r repeatedly to generate a sequence of 10 pseudorandom integers, which we print to the console using printf.

Xem video liên quan đến mrand48_r GNU extension

Downloading and installing free GNU toolchains for use with e2studio

Hình ảnh liên quan đến mrand48_r GNU extension

Tìm được 22 bài viết phù hợp với mrand48_r GNU extension.

The Gnu C Library: Application Fundamentals
The Gnu C Library: Application Fundamentals
Php 8.0 - Error When - Aapanel - Hosting Control Panel. One-Click Lamp/Lemp.
Php 8.0 – Error When – Aapanel – Hosting Control Panel. One-Click Lamp/Lemp.
Gnu Lib User Manual
Gnu Lib User Manual
Glibc/Changelog.7 At Xlnx/Glibc-2_19-Branch · Xilinx/Glibc · Github
Glibc/Changelog.7 At Xlnx/Glibc-2_19-Branch · Xilinx/Glibc · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến mrand48_r GNU extension tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 1009 bình luận rất tuyệt vời
  • 623 bình luận tuyệt vời
  • 374 bình luận bình thường
  • 45 bình luận kém
  • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề mrand48_r GNU extension rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *