Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Pytest Not Recognizing Tests In Some Installed Apps In Django Update Mới

Pytest Not Recognizing Tests In Some Installed Apps In Django Update Mới

Testing Django On Steroids With Pytest

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Pytest not recognizing tests in some installed apps in django”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog pytest-django override settings, pytest-django found a django project in, pytest-django client, pytest-django tutorial, python manage py test, pytest reuse-db, pytest settings, requested setting installed_apps, but settings are not configured.

Xem thông tin về Pytest not recognizing tests in some installed apps in django

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Pytest not recognizing tests in some installed apps in django
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 13213

Pytest not recognizing tests in some installed apps in django

If Pytest is not recognizing tests in some installed apps in Django, there are a few things you can try:

 1. Make sure the app is included in the INSTALLED_APPS setting in your Django project’s settings.py file.

 2. Check that the app has a tests directory and that there is an __init__.py file inside the directory.

 3. Verify that your tests are named according to the Pytest naming convention: test_*.py or *_test.py.

 4. Ensure that Pytest is installed in your virtual environment or system environment.

 5. Try running Pytest with the -k option to explicitly specify the name of the test you want to run, for example:

  pytest -k my_test_name
 6. Check that the test function is decorated with @pytest.mark.django_db to ensure that the test has access to the database.

If none of these solutions work, it is possible that the app is not properly configured or there is an issue with the Django test runner itself. You may want to consult the Django documentation or consider opening a support ticket with the Pytest or Django development team.

Xem video liên quan đến Pytest not recognizing tests in some installed apps in django

Pytest | Django | Gentle Introduction, Setup and Start Testing

Hình ảnh liên quan đến Pytest not recognizing tests in some installed apps in django

Tìm được 41 hình ảnh liên quan đến chủ đề Pytest not recognizing tests in some installed apps in django.

Testing Django On Steroids With Pytest
Testing Django On Steroids With Pytest

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Pytest not recognizing tests in some installed apps in django tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 887 bình luận rất tuyệt vời
 • 184 bình luận tuyệt vời
 • 330 bình luận bình thường
 • 182 bình luận kém
 • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Pytest not recognizing tests in some installed apps in django rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *