Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Qgraphicsview Slow Line Render Mới Cập Nhật

Qgraphicsview Slow Line Render Mới Cập Nhật

Curve Fitting - Smooth Line In Qgraphicsscene With Qt - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “QgraphicsView slow line render”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về QgraphicsView slow line render

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: QgraphicsView slow line render
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 139 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 21 Phút Trước
 • Số lượt xem: 5823

QgraphicsView slow line render

If your QGraphicsView is rendering lines slowly, there are several things you can try to improve performance:

 1. Use the QPainterPath class: QPainterPath is a more optimized way to draw complex paths than using a series of individual lines. You can use the QPainterPath’s moveTo() and lineTo() functions to define the path, and then draw the path using the QPainter::drawPath() function.

 2. Reduce the number of points: If you have a lot of points in your line, you can reduce the number of points by using a simplification algorithm such as the Douglas-Peucker algorithm. This will reduce the number of points in the line while still preserving its overall shape.

 3. Disable antialiasing: Antialiasing can improve the quality of your graphics, but it can also slow down rendering. If you don’t need antialiasing, you can disable it using the setRenderHint() function with the QPainter::Antialiasing flag.

 4. Use hardware acceleration: If your system supports it, you can enable hardware acceleration for the QGraphicsView by setting the viewport’s attribute Qt::WA_OpaquePaintEvent to true.

 5. Use double buffering: You can use double buffering to reduce flicker and improve performance. To do this, create a pixmap of the appropriate size and use it as the backing store for the QGraphicsView. Then, use the QPainter::begin() function to paint onto the pixmap, and finally, use the QPainter::end() function to paint the pixmap onto the QGraphicsView.

 6. Reduce the amount of graphics on the screen: If you have a lot of graphics on the screen, you can try reducing the amount of graphics by either removing some of them or grouping them into a smaller number of items. This can reduce the amount of processing that needs to be done when rendering the scene.

 7. Use a different rendering backend: If none of the above solutions work, you can try using a different rendering backend for your QGraphicsView. For example, you can try using OpenGL instead of the default raster backend. To do this, set the viewport’s attribute Qt::WA_PaintOnScreen to true and use the QGLWidget as the viewport widget.

Xem video liên quan đến QgraphicsView slow line render

Python GUI – Pyside2 QGraphicsView & QGraphicsScene

Hình ảnh liên quan đến QgraphicsView slow line render

Tìm được 33 hình ảnh phù hợp với QgraphicsView slow line render.

Curve Fitting - Smooth Line In Qgraphicsscene With Qt - Stack Overflow
Curve Fitting – Smooth Line In Qgraphicsscene With Qt – Stack Overflow
Qt - Qgraphicsitems Are Rendered Outside Qgraphicsview - Stack Overflow
Qt – Qgraphicsitems Are Rendered Outside Qgraphicsview – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến QgraphicsView slow line render tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 166 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 104 bình luận rất tuyệt vời
 • 974 bình luận tuyệt vời
 • 146 bình luận bình thường
 • 121 bình luận kém
 • 70 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề QgraphicsView slow line render rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *