Chuyển tới nội dung
Trang chủ » React Protected Route Not Working With Backend/Redux Cập Nhật Mới

React Protected Route Not Working With Backend/Redux Cập Nhật Mới

Implementing Protected Route And Authentication In React-Js - Dev Community

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “React Protected Route Not Working with Backend/Redux”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Protected route react router v6, Protected route React, Protected route react redux, Protected Routes react router v6 Typescript, Protected Route react-router v6 codesandbox, Is not a component-all component children of must be a or

Xem thông tin về React Protected Route Not Working with Backend/Redux

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: React Protected Route Not Working with Backend/Redux
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

React Protected Route Not Working with Backend/Redux

The issue with your React protected route not working with your backend and Redux could be due to several reasons. Here are a few things to check:

 1. Make sure that your backend is returning the correct data. Your protected route likely checks whether the user is authenticated before allowing them to access the protected content. If the backend is not returning the correct data, then the protected route may not work as expected.

 2. Check your Redux store to ensure that the user authentication state is being updated correctly. If the user authentication state is not being updated correctly, then your protected route may not work as expected.

 3. Verify that your protected route component is accessing the user authentication state correctly from your Redux store. It’s possible that the component is not accessing the correct state, which could cause the protected route to not work as expected.

 4. Make sure that your protected route component is being rendered in the correct location in your application. If it is not being rendered in the correct location, then the protected route may not work as expected.

 5. Check for any errors in your code that may be causing the protected route to not work as expected. This can include syntax errors, logical errors, or any other errors that may be preventing your code from working correctly.

By checking these things, you should be able to identify and fix the issue with your React protected route not working with your backend and Redux.

Xem video liên quan đến React Protected Route Not Working with Backend/Redux

Protected Routes in React with Redux + Persist + Hooks

Hình ảnh liên quan đến React Protected Route Not Working with Backend/Redux

Tìm được 5 chủ đề liên quan đến React Protected Route Not Working with Backend/Redux.

Implementing Protected Route And Authentication In React-Js - Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js – Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js - Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js – Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js - Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js – Dev Community
React Router Create Protected Route | Webomnizz
React Router Create Protected Route | Webomnizz
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js - Dev Community
Implementing Protected Route And Authentication In React-Js – Dev Community

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến React Protected Route Not Working with Backend/Redux tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề React Protected Route Not Working with Backend/Redux rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *