Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Reshape | Values For Impute Transformation For Interative Imputer Fit Transform On Bayesian Ridge: Valueerror Expected 2D Array, Got 1D Array Cập Nhật Mới

Reshape | Values For Impute Transformation For Interative Imputer Fit Transform On Bayesian Ridge: Valueerror Expected 2D Array, Got 1D Array Cập Nhật Mới

Python 3.X - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog [iterativeimputer] early stopping criterion not reached., Expected 2D array, got 1D array instead, Expected 2D array, got scalar array instead, expected 1d or 2d array, got 0d array instead, Convert series to 2d array, expected 2d array, got 1d array instead linear regression, Convert 1D array to 2D Python, iterative imputer.

Xem thông tin về Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array
 • Thời gian hỏi: Hỏi 67 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 49 Phút Trước
 • Số lượt xem: 1856

Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array

The error message “ValueError: Expected 2D array, got 1D array” occurs when the input array provided to a function expects a 2-dimensional array, but a 1-dimensional array is passed instead. This error can occur when using scikit-learn’s IterativeImputer with a 1-dimensional input array.

IterativeImputer requires a 2-dimensional array as input, so you need to reshape your input data into a 2-dimensional array before using IterativeImputer. Here’s an example of how to reshape a 1-dimensional array into a 2-dimensional array:

python
import numpy as np # create a 1-dimensional array x = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) # reshape the array into a 2-dimensional array with one column x = x.reshape(-1, 1) # now x has shape (5, 1) print(x)

Once you have reshaped your data into a 2-dimensional array, you can pass it to IterativeImputer for imputation using Bayesian Ridge. Here’s an example of how to do this:

python
from sklearn.experimental import enable_iterative_imputer from sklearn.impute import IterativeImputer from sklearn.linear_model import BayesianRidge # create a 1-dimensional array x = np.array([1, 2, np.nan, 4, 5]) # reshape the array into a 2-dimensional array with one column x = x.reshape(-1, 1) # create an instance of IterativeImputer with Bayesian Ridge imputer = IterativeImputer(estimator=BayesianRidge(), random_state=0) # fit and transform the data using the imputer x_imputed = imputer.fit_transform(x) # now x_imputed has shape (5, 1) and contains imputed values print(x_imputed)

In this example, we first reshape the 1-dimensional input array x into a 2-dimensional array with one column. We then create an instance of IterativeImputer with estimator=BayesianRidge() to use Bayesian Ridge for imputation. Finally, we fit and transform the data using the imputer, which returns a 2-dimensional array with the same shape as the input data, but with missing values imputed.

Xem video liên quan đến Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array

Lec 44 – Extending 1D Unitary Transform to 2D – Summary

Hình ảnh liên quan đến Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array

Tìm thấy 33 bài viết phù hợp chủ đề Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array.

Python 3.X - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: - Stack Overflow
Python 3.X – Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: – Stack Overflow
Python 3.X - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: - Stack Overflow
Python 3.X – Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: – Stack Overflow
Python 3.X - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: - Stack Overflow
Python 3.X – Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead: – Stack Overflow
Python - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead While Fitting The Model - Stack Overflow
Python – Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead While Fitting The Model – Stack Overflow
Python - Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead/ Signal Processing - Stack Overflow
Python – Valueerror: Expected 2D Array, Got 1D Array Instead/ Signal Processing – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 220 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 522 bình luận rất tuyệt vời
 • 61 bình luận tuyệt vời
 • 407 bình luận bình thường
 • 157 bình luận kém
 • 100 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Reshape | values for impute transformation for interative imputer fit transform on Bayesian Ridge: ValueError Expected 2D array, got 1D array rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *