Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Signing Apk After Repackaging? Mới Update

Signing Apk After Repackaging? Mới Update

How To Unpack,Repack And Sign An Apk File - Youtube

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Signing APK after repackaging?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Apk-signer, Tạo keystore Android, Sign apk online, Apktool, How to sign APK, Uber apk signer, Remove sign APK, Decompile and recompile apk.

Xem thông tin về Signing APK after repackaging?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Signing APK after repackaging?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 14 Ngày Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 191 Giờ Trước
 • Số lượt xem: 6687

Signing APK after repackaging?

After repackaging an APK file, you may need to sign it in order to install it on an Android device. Here are the steps to sign an APK after repackaging:

 1. Obtain the necessary tools: You will need the Android SDK, which includes the keytool utility, and the jarsigner utility. These tools are included with Android Studio.

 2. Generate a new signing key: If you do not already have a signing key, you will need to generate one using the keytool utility. Run the following command in a terminal or command prompt:

  vbnet
  keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

  This command will generate a new keystore file called my-release-key.keystore and a new alias called alias_name. You will be prompted to enter a password and other information.

 3. Sign the APK: Once you have a keystore file and alias, you can sign the APK using the jarsigner utility. Run the following command in a terminal or command prompt:

  perl
  jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore my-app.apk alias_name

  This command will sign the APK file my-app.apk with the key from the my-release-key.keystore file and the alias_name alias.

 4. Verify the signature: After signing the APK, you can verify the signature using the jarsigner utility. Run the following command in a terminal or command prompt:

  perl
  jarsigner -verify -verbose -certs my-app.apk

  This command will print out information about the signed APK and verify that the signature is valid.

That’s it! You have now signed the APK file after repackaging. You can now install the APK on an Android device or distribute it to users.

Xem video liên quan đến Signing APK after repackaging?

How to unpack,repack and sign an APK File

Hình ảnh liên quan đến Signing APK after repackaging?

Tìm thấy 9 nội dung liên quan đến Signing APK after repackaging?.

How To Unpack,Repack And Sign An Apk File - Youtube
How To Unpack,Repack And Sign An Apk File – Youtube
Repacking And Resigning An Android Apk To Target Different Environments - Nick'S .Net Travels
Repacking And Resigning An Android Apk To Target Different Environments – Nick’S .Net Travels
Signapk/Readme.Md At Master · Techexpertize/Signapk · Github
Signapk/Readme.Md At Master · Techexpertize/Signapk · Github
Virus Bulletin :: Mobile Banking Vulnerability: Android Repackaging Threat
Virus Bulletin :: Mobile Banking Vulnerability: Android Repackaging Threat

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Signing APK after repackaging? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 876 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 223 bình luận rất tuyệt vời
 • 672 bình luận tuyệt vời
 • 341 bình luận bình thường
 • 44 bình luận kém
 • 16 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Signing APK after repackaging? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *