Chuyển tới nội dung
Trang chủ » The Bot Does Not Join The Voice Channel Update Mới

The Bot Does Not Join The Voice Channel Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “The bot does not join the voice channel”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog why can t i join voice chat in discord mobile, soul music you need to join a voice channel, discord can t connect to voice, discord can t join voice channel, discord js join voice channel, join voice channel discord js v13, how to add bot to voice channel, discord voice channel not showing up.

Xem thông tin về The bot does not join the voice channel

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: The bot does not join the voice channel
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

The bot does not join the voice channel

I’m sorry to hear that. Can you please provide me with more details about the problem you are experiencing? Here are some common reasons why a bot may not be joining a voice channel:

 1. Incorrect permissions: Make sure that the bot has the necessary permissions to join the voice channel. The bot must have the “Connect” and “Speak” permissions to join and speak in a voice channel.

 2. Wrong voice channel ID: Ensure that you have provided the correct voice channel ID when trying to join a voice channel. Double-check the ID and ensure that it matches the correct channel.

 3. Bot token is incorrect: Verify that the bot token is correct and has not expired. You can regenerate the bot token if necessary.

 4. Bot is already in a voice channel: Check if the bot is already in a voice channel. The bot cannot join multiple voice channels at the same time.

 5. Coding errors: Review your code to ensure that there are no coding errors preventing the bot from joining the voice channel.

If none of these solutions work, please provide me with more information about the issue, such as the programming language you are using and any error messages you are receiving.

Xem video liên quan đến The bot does not join the voice channel

How to add Probot on your voice channel to listen music . Read description

Hình ảnh liên quan đến The bot does not join the voice channel

Tìm được 26 nội dung liên quan đến chủ đề The bot does not join the voice channel.

Kicking Bot From Voice Channel Doesn'T Allow It To Rejoin · Issue #3418 · Discordjs/Discord.Js · Github
Kicking Bot From Voice Channel Doesn’T Allow It To Rejoin · Issue #3418 · Discordjs/Discord.Js · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến The bot does not join the voice channel tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề The bot does not join the voice channel rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *