Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้: เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่พบ

ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้: เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่พบ

แก้ปัญหา ติดตั้ง net framework ไม่ได้

ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้

ติดตั้ง net framework ไม่ได้: วิธีแก้ไขและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เกี่ยวกับ Net Framework:
Net Framework เป็นโปรแกรมช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ Microsoft ที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows และมีการใช้งานแบบจำเป็นสำหรับการรันและใช้งานหลายๆ แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาอื่นๆ โดย Net Framework จะมีการประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆ เช่น Common Language Runtime (CLR) ที่ใช้สำหรับรันแอปพลิเคชัน รวมถึงคลาสไลบรารี และพื้นฐานอื่นๆ เพื่อช่วยให้การพัฒนาและการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา .NET ง่ายขึ้น

### ปัญหาการติดตั้ง Net Framework:
คำถามที่คอมมอนชั่นตกลงกันแพร่หลายเมื่อผู้ใช้พยายามติดตั้ง Net Framework แล้วพบว่าไม่สามารถติดตั้งได้ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

1. เวอร์ชันเดิมของ Net Framework มีอยู่บนระบบ:
ในบางครั้ง Net Framework อาจถูกติดตั้งแล้วบนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในการติดตั้งเวอร์ชันใหม่ ทำให้ Net Framework ไม่สามารถติดตั้งได้

2. ข้อกำหนดของระบบไม่ถูกต้อง:
Net Framework อาจไม่สามารถติดตั้งได้หากระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ควบคุมไม่อนุญาติให้มีการติดตั้ง หรือยังไม่ได้รับการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุด

3. เวอร์ชันของ Windows ไม่เข้ากัน:
Net Framework บางเวอร์ชันอาจมีข้อกำหนดที่ใช้งานได้เฉพาะบนระบบปฏิบัติการที่รองรับ ดังนั้นการติดตั้งเวอร์ชันที่ไม่เข้ากันสามารถทำให้การติดตั้งล้มเหลว

### วิธีการแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง Net Framework:

1. ตรวจสอบรุ่นของ Windows:
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้งานอยู่ ในบางครั้งเวอร์ชันของ Net Framework อาจจำเป็นต้องใช้งานบน Windows ที่มีเวอร์ชันที่เป็นไปตามความต้องการ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้กับ Net Framework

2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ:
ตรวจสอบความพร้อมของระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งรุ่นของ Net Framework ที่เข้ากันได้ที่ทำงานอยู่แล้ว ระบบควรมีการอัปเดตเวอร์ชันของ Windows และซอฟต์แวร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้ากันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบว่าไม่มีซอฟต์แวร์ที่บังคับให้เวอร์ชันของ Net Framework ที่ไม่ตรงกัน

3. ใช้งาน Net Framework Cleanup Tool:
Net Framework Cleanup Tool เป็นเครื่องมือที่มีจุดประสงค์ในการล้างคอมพิวเตอร์ของซอฟต์แวร์ Net Framework ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ โดยลบการติดตั้งที่มีอยู่และเริ่มต้นติดตั้งใหม่ คุณสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้จากเว็บไซต์ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Net Framework

4. แก้ไขปัญหาการติดตั้ง Net Framework ผ่าน Command Prompt:
หากคุณยังพบปัญหาในการติดตั้ง Net Framework คุณสามารถใช้งาน Command Prompt เพื่อแก้ไขปัญหาได้ โดยเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบและใช้คำสั่ง “sfc /scannow” เพื่อตรวจสอบและฟิกเออร์ไฟล์ที่มีปัญหากับระบบ

### FAQs: คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้เมื่อใช้ Windows 10 ฉันควรทำอย่างไร?
คำตอบ: เมื่อพบปัญหาในการติดตั้ง Net Framework บน Windows 10 คุณควรลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. ตรวจสอบรุ่นของ Windows ที่ใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
3. ใช้งาน Net Framework Cleanup Tool เพื่อล้างการติดตั้ง Net Framework ที่มีอยู่
4. พิมพ์คำสั่ง “sfc /scannow” ใน Command Prompt เพื่อแก้ไขปัญหาเฟิร์มแวร์

คำถาม: ไม่สามารถติดตั้ง .NET Framework 4.0 ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน มีวิธีแก้ไขอย่างไร?
คำตอบ:
1. ตรวจสอบว่าเป็นเครื่องที่มีรุ่นของ Windows ที่เข้ากันได้กับ .NET Framework 4.0
2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบและอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ลองใช้งาน Net Framework Cleanup Tool เพื่อล้างรูปแบบติดตั้งที่มีอยู่
4. ลองติดตั้ง .NET Framework 4.0 ผ่าน Command Prompt โดยเปิดด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

คำถาม: ฉันพยายามลง .NET Framework 3.5 บน Windows 10 แต่ล้มเหลวทุกครั้ง วิธีแก้ไขอย่างไร?
คำตอบ:
1. ตรวจสอบว่าระบบ Windows 10 ของคุณมีความพร้อมและอัปเดตล่าสุด
2. เปิดใช้งาน .NET Framework 3.5 ผ่านทาง Control Panel
3. ตรวจสอบว่าไม่มีซอฟต์แวร์หรือนโยบายควบคุมที่รีบั๊กการติดตั้ง .NET Framework 3.5 โดยระบบ
4. ใช้การคลานสิทธิ์เพื่อติดตั้ง .NET Framework 3.5 ผ่าน Command Prompt

คำถาม: ฉันต้องการติดตั้ง .NET Framework 3.5 ใน Windows 7 64-bit มีขั้นตอนอะไรบ้าง?
คำตอบ:
1. ตรวจสอบรุ่นของ Windows 7 64-bit ที่ใช้งาน
2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบและอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดใช้งาน .NET Framework 3.5 ผ่านทาง Control Panel
4. ติดตั้ง .NET Framework 3.5 ผ่าน Windows Features ใน Control Panel

คำถาม: ฉันพยายามติดตั้ง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10 แต่ล้มเหลวทุกครั้ง มีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้าง?
คำตอบ:
1. แต่ละฐานข้อมูลของ Windows 10 จะต้องใช้วิธีติดตั้งที่แตกต่างกัน การติดตั้งผ่าน Control Panel และผ่านการใช้คำสั่งใน Command Prompt เป็นวิธีการที่คุณสามารถลองได้
2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบและอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลที่เป็นไปได้ที่ดีขึ้น
3. ลองใช้งาน Net Framework Cleanup Tool เพื่อทำความสะอาดและลบการติดตั้ง Net Framework เก่าที่มีอยู่
4. ลองติดตั้ง .NET Framework 3.5 ผ่าน Command Prompt โดยใช้คำสั่ง “dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess”

ด้วยความสามารถและความสำหรับในการติดตั้ง Net Framework คุณควรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Net Framework ที่คุณพบบนระบบปฏิบ

แก้ปัญหา ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ติดตั้ง net framework ไม่ได้ ติดตั้ง net framework ไม่ได้ win10, ติดตั้ง .net framework 4.0 ไม่ได้, ลง net framework 3.5 ไม่ได้ win10, วิธี Install ตั้ง .NET Framework Windows 7, ติดตั้ง net framework ไม่ได้ win7, ลง .NET Framework 3.5 ไม่ได้ win11, .net framework windows 7 64-bit, วิธี ติด ตั้ง .NET Framework 3.5 Windows 10

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ติดตั้ง net framework ไม่ได้

แก้ปัญหา ติดตั้ง net framework ไม่ได้
แก้ปัญหา ติดตั้ง net framework ไม่ได้

หมวดหมู่: Top 75 ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้

ดูเพิ่มเติมที่นี่: chuyenphatnhanhdhlvn.com

ติดตั้ง Net Framework ไม่ได้ Win10

ติดตั้ง net framework ไม่ได้ win10: วิธีแก้และคำถามที่พบบ่อย

Net Framework เป็นโปรแกรมสำคัญที่ใช้ในการรันและติดตั้งแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Windows 10 และรุ่นอื่นๆ ของ Windows ด้วยกัน แต่บางครั้งเมื่อลองติดตั้ง Net Framework บน Windows 10 ก็ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ติดตั้ง net framework ไม่ได้ win10 อาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เช่น เวอร์ชันของ Net Framework ที่ไม่ถูกต้อง หรือปัญหาการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องติดตั้ง Net Framework บน Windows 10 และรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณเข้าใจและตรวจสอบว่าปัญหาที่คุณพบอาจจะมีคำตอบในบทความนี้ ดังนั้นเพื่อเริ่มและศึกษาจากข้อมูลที่สำคัญของเรากันเถอะ

วิธีแก้ติดตั้ง net framework ไม่ได้ win10
1. ตรวจสอบรุ่นของ Net Framework: ในบางครั้งโปรแกรม Net Framework เวอร์ชันต่างๆ เป็นไปไม่ได้เมื่อจะติดตั้งบน Windows 10 จึงทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ Net Framework ที่คุณต้องการติดตั้งได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด Net Framework เวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ตรวจสอบการอัปเดตของระบบปฏิบัติการ: ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้รับการอัปเดตล่าสุดอาจทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง Net Framework บน Windows 10 ดังนั้นให้แนะนำให้คุณตรวจสอบและดาวน์โหลดอัปเดตที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณก่อนที่คุณจะทำการติดตั้ง Net Framework
3. ใช้คำสั่ง DISM (Deployment Image Servicing and Management): DISM เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการติดตั้ง Net Framework และปัญหาอื่นๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 โดยคุณสามารถใช้คำสั่ง DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ในหน้าต่างของ Command Prompt (Admin) เพื่อเริ่มกระบวนการดังกล่าว และรอให้กระบวนการเสร็จสิ้น
4. ใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของ Microsoft: Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Net Framework ที่สามารถใช้งานได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับติดตั้ง Net Framework บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับติดตั้ง net framework ไม่ได้ win10
1. ทำไมฉันต้องติดตั้ง Net Framework บน Windows 10?
– Net Framework เป็นไลบรารีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการรันแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 เพราะว่ามันสร้างสภาพแวดล้อมที่จำเป็นในการทำงานของแอปพลิเคชันได้อย่างดีที่สุด
2. ฉันสามารถดาวน์โหลด Net Framework เวอร์ชันใดสำหรับ Windows 10?
– คุณสามารถดาวน์โหลด Net Framework เวอร์ชันล่าสุดที่สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft
3. โปรแกรม Net Framework ที่ฉันต้องการติดตั้งไม่เข้ากันกับ Windows 10 ทำอย่างไร?
– หากโปรแกรม Net Framework ที่คุณต้องการติดตั้งไม่เข้ากันกับ Windows 10 ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับ Windows 10 จากเว็บไซต์ของ Microsoft
4. ทำไมฉันไม่สามารถแก้ไขปัญหาติดตั้ง Net Framework บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้?
– การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับติดตั้ง Net Framework อาจจะยากเนื่องจากสาเหตุที่แท้จริงอาจมีหลายประการ หากคุณพบปัญหาในการแก้ไข Net Framework คุณควรพิจารณาให้คำปรึกษาจากช่างคอมพิวเตอร์หรือสนับสนุนทางด้านเทคนิคของ Microsoft
5. มีวิธีใดอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาติดตั้ง Net Framework บน Windows 10 ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน?
– นอกจากเครื่องมือที่ได้กล่าวถึงข้างต้น คุณยังสามารถลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อผู้ใช้สามารถค้นหาคำแนะนำเพิ่มเติมได้

สรุป
เมื่อพบปัญหาในการติดตั้ง Net Framework บน Windows 10, คุณไม่ควรตกใจ เนื่องจากมีทางแก้ไขหลายวิธีที่สามารถทำได้ อาจจะต้องเปลี่ยนเวอร์ชัน Net Framework หรือใช้คำสั่ง DISM หากทำตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นแล้วยังพบปัญหาอื่นๆ คุณก็ควรพิจารณาการสร้างวงจรผลิตส่งเสริมเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบของคุณ

ติดตั้ง .Net Framework 4.0 ไม่ได้

ติดตั้ง .NET Framework 4.0 ไม่ได้: วิธีแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

.NET Framework 4.0 เป็นซอฟต์แวร์สำคัญที่ใช้ในการเรียกใช้และเขียนโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งมีความสำคัญในการรันและทำงานของแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่คุณมีเวอร์ชันใหม่ที่สุดของ .NET Framework อยู่แล้วหรือไม่ได้มีความจำเป็นต้องอัปเดตจากเวอร์ชันเก่าของคุณ หากคุณพบว่าคุณไม่สามารถติดตั้ง .NET Framework 4.0 ได้ อาจมีสาเหตุอยู่ในหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น ในบทความนี้ เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนแก้ไขที่บ่อยในการติดตั้ง .NET Framework 4.0

วิธีแก้ไขการติดตั้ง .NET Framework 4.0 ที่ล้มเหลว:

เมื่อพูดถึงปัญหาในกระบวนการติดตั้ง .NET Framework 4.0 ที่ไม่สามารถสำเร็จได้ มีทั้งหมด 5 วิธีแก้ไขที่คุณสามารถลองใช้:

1. ตรวจสอบการติดตั้งรายการย่อย: โดยปกติแล้ว .NET Framework 4.0 เปลี่ยนแปลงและอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้า ในกรณีที่คุณมีเวอร์ชันที่เก่าลงบนระบบปฏิบัติการของคุณ การติดตั้ง .NET Framework 4.0 อาจไม่สามารถทำได้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบว่ามีเวอร์ชันรายการย่อยใด ๆ ที่มีส่วนประกอบของเวอร์ชันที่ติดตั้งที่ใช้งานอยู่หรือไม่ และอัปเดตเวอร์ชันเก่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลองติดตั้งใหม่อีกครั้ง

2. ตรวจสอบความสามารถของระบบปฏิบัติการของคุณ: ก่อนที่คุณจะติดตั้ง .NET Framework 4.0 คุณควรตรวจสอบสเปกของระบบปฏิบัติการของคุณว่าเข้าขอบเขตของความต้องการของ .NET Framework 4.0 หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของระบบปฏิบัติการที่เว็บไซต์ของ Microsoft หรือดาวน์โหลดเครื่องมือเช็คสเปคเพื่อตรวจสอบสเปกของคุณได้

3. ปิดโปรแกรมแอนติ้ไวรัสและไฟร์วอลล์: บางครั้ง โปรแกรมแอนติ้ไวรัสและไฟร์วอลล์อาจกีดกันได้ในกระบวนการติดตั้ง .NET Framework 4.0 ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ ให้คุณปิดโปรแกรมเหล่านี้อย่างชั่วคราวก่อนที่จะติดตั้ง .NET Framework 4.0 อีกครั้ง

4. สแกนและซ่อมแฟ้ม .NET Framework เสียหาย: บางครั้ง .NET Framework 4.0 อาจไม่ถูกติดตั้งหรือทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากแฟ้มระบบของ .NET Framework 4.0 เสียหาย ให้คุณใช้เครื่องมือดาวน์โหลดจาก Microsoft เช่น .NET Framework Repair Tool เพื่อตรวจสอบและซ่อมแฟ้ม .NET Framework เสียหายก่อนลองติดตั้งใหม่อีกครั้ง

5. ติดตั้งคุรุ่น .NET Framework อื่น ๆ: หากการติดตั้ง .NET Framework 4.0 ยังคงไม่สำเร็จ คุณอาจลองติดตั้งเวอร์ชัน .NET Framework อื่น ๆ ที่เข้ากันได้อย่างถูกต้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ อย่างไรก็ตามจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลง버อทนั้นอาจมีผลต่อโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นควรเลือกอย่างรอบคอบก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันอื่น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):
1. เมื่อฉันติดตั้ง .NET Framework 4.0 แล้วทำไมฉันยังคงไม่สามารถรันแอปพลิเคชันที่ทำงานใน .NET Framework 4.0 ขึ้น?
– ในบางกรณี เราอาจจะต้องติดตั้ง .NET Framework 4.0 Client Profile เพื่อรันแอปพลิเคชันที่ใช้งาน .NET Framework 4.0 แบบเต็มรูปแบบ ช่วงติดตั้งคุณสามารถเลือก “ดาวน์โหลดและติดตั้งโครงสร้างระหว่างการใช้คีย์” เพื่อเพิ่มรูปแบบครีเอทกระบวนการติดตั้ง

2. ในขณะที่ฉันพยายามติดตั้ง .NET Framework 4.0 มีข้อความข้อผิดพลาดที่ระบุว่า “ต้องติดตั้ง Service Pack 1 (SP1) ของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2” เพื่อที่จะติดตั้ง .NET Framework 4.0 อย่างไร?
– ข้อความข้อผิดพลาดนี้แสดงว่าคุณต้องมี Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะซื้อ .NET Framework 4.0 ประมาณนี้ Service Pack 1 สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ผ่าน Windows Update

3. ทำไมฉันต้องติดตั้ง .NET Framework 4.0 หากฉันไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการมัน?
– หากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการ .NET Framework 4.0 คุณสามารถเลือกที่จะไม่ติดตั้งเวอร์ชันนี้ได้ อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องสลับ .NET Framework ที่เป็นการตรวจหาเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่คุณได้ติดตั้งไว้กับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่

4. อย่างไรก็ตามคุณสามารถดาวน์โหลด .NET Framework อื่น ๆ ได้ที่ใด?
– คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันอื่น ๆ ของ .NET Framework จากเว็บไซต์ของ Microsoft คุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องกับแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการใช้

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงการแก้ไขสำหรับปัญหาในการติดตั้ง .NET Framework 4.0 ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับบางคน หากคุณต้องมีความต้องการเฉพาะหรือมีการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft หรือผู้ให้บริการสนับสนุนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณ

ลง Net Framework 3.5 ไม่ได้ Win10

ลง .NET Framework 3.5 ไม่ได้ใน Windows 10

. NET Framework 3.5 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สำคัญอย่างมาก แต่บางครั้งผู้ใช้ Windows 10 อาจพบปัญหาในการติดตั้งหรืออัปเดต .NET Framework 3.5 บนระบบของพวกเขา ในบทความนี้เราจะสอดคล้องกับหัวข้อที่เรากล่าวถึง การลง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10 ที่มีปัญหา และเราจะเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสามารถง่าย นอกจากนี้ยังจะมีส่วนที่เป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลง .NET Framework 3.5 ไม่ได้ใน Windows 10 ให้คุณตั้งคำถาม

วิธีการลง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10

เมื่อคุณพบว่าคุณไม่สามารถลงหรืออัปเดต .NET Framework 3.5 ได้ใน Windows 10 สิ่งแรกที่คุณควรทำคือตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ดี คุณอาจพบปัญหาในการดาวน์โหลดและติดตั้ง .NET Framework 3.5

หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณดูสมบูรณ์แล้ว ให้คุณลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิด Control Panel บนเครื่อง Windows 10 ของคุณ
2. ค้นหาและคลิกที่ “Programs” หรือ “Programs and Features” แล้วเลือก “Turn Windows features on or off”
3. ในหน้าต่าง “Windows Features” คลิกที่กล่องกำกับ “.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)” หรือ “Microsoft .NET Framework 3.5” (ตามรุ่นของ Windows 10)
4. คลิก “OK” เพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน .NET Framework 3.5
5. รอให้ Windows 10 ดาวน์โหลดและติดตั้งคุณลักษณะนี้โดยอัตโนมัติ

ในบางกรณีคุณอาจถูกต้องให้แทนที่แผ่นติดตั้งของ Windows 10 ของคุณก่อน โดยวิธีนี้จะสั่งให้ระบบใช้แผ่นติดตั้งของ Windows 10 ในการติดตั้งคุณลักษณะ .NET Framework 3.5

ถ้าคุณต้องการทำแบบนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิด Command Prompt (ก็อปอาจใช้เป็น Administrator) บน Windows 10 ของคุณ
2. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้: “dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /source:X:\sources\sxs /LimitAccess” (ที่ X เป็นไดรฟ์ติดตั้้งของคุณเช่น D, E, หรือ F )
3. รอให้ระบบดาวน์โหลดและติดตั้ง .NET Framework 3.5 จากแผ่นติดตั้งของ Windows 10

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10

คำถาม: ทำไมฉันไม่สามารถลง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10 ได้?
คำตอบ: มีสาเหตุหลายอย่างที่อาจก่อให้เกิดปัญหา แต่สาเหตุที่ได้รับความนิยมคือปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

คำถาม: วิธีการใดที่สามารถแก้ไขปัญหาการลง .NET Framework 3.5 ใน Windows 10?
คำตอบ: วิธีที่แนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหานี้คือการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้งผ่าน Control Panel หากยังไม่สามารถติดตั้งได้ คุณอาจลองแทนที่แผ่นติดตั้งของ Windows 10 แล้วติดตั้งผ่าน Command Prompt

คำถาม: ต้องการไปทำให้ทุกคนสามารถใช้งาน .NET Framework 3.5 แบบใหม่ใน Windows 10 ได้อย่างไร?
คำตอบ: ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งหรืออัปเดต Windows 10 เป็นรุ่นล่าสุด และเลือกติดตั้ง .NET Framework 3.5 ผ่าน Control Panel

มี 43 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ติดตั้ง net framework ไม่ได้.

วิธีแก้ ติดตั้ง Net Framework 4.5 ใน Windows 7 8 8.1 10 แก้ได้ 100% - Youtube
วิธีแก้ ติดตั้ง Net Framework 4.5 ใน Windows 7 8 8.1 10 แก้ได้ 100% – Youtube
ช่วยทีครับ Window10 X64 ลง .Net Framework ไม่ได้ **(มีรูป)** - Pantip
ช่วยทีครับ Window10 X64 ลง .Net Framework ไม่ได้ **(มีรูป)** – Pantip
ติดตั้ง .Net Framework ไม่ได้อะครับ - Pantip
ติดตั้ง .Net Framework ไม่ได้อะครับ – Pantip
วิธีแก้ปัญหา ไม่สามารถติดตั้ง .Net Framework ได้
วิธีแก้ปัญหา ไม่สามารถติดตั้ง .Net Framework ได้
วิธีแก้ไขติดตั้ง Microsoft Net Framework 4 ไม่ได้ เรามีคำตอบ - Youtube
วิธีแก้ไขติดตั้ง Microsoft Net Framework 4 ไม่ได้ เรามีคำตอบ – Youtube
ติดตั้ง .Net Framework ไม่ได้อะครับ - Pantip
ติดตั้ง .Net Framework ไม่ได้อะครับ – Pantip
วิธีการแก้ไข .Net Framework 4.6/4.7 ติดตั้งหรือลงบน Window 10 ไม่ได้ - Youtube
วิธีการแก้ไข .Net Framework 4.6/4.7 ติดตั้งหรือลงบน Window 10 ไม่ได้ – Youtube
Download .Net Framework ในกรณีติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ | Vpn4Games บริการ Vpn สำหรับเล่นเกมออนไลน์
Download .Net Framework ในกรณีติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ | Vpn4Games บริการ Vpn สำหรับเล่นเกมออนไลน์
ผมจะติดตั้ง .Net Framework 3.5 (Includes .Net 2.0 And 3.0) มันมีปัญหา Error Code : 0X8007002 - Pantip
ผมจะติดตั้ง .Net Framework 3.5 (Includes .Net 2.0 And 3.0) มันมีปัญหา Error Code : 0X8007002 – Pantip
วิธีง่าย ๆ ในการเช็ก Version ของ .Net Framework | Bullvpn Blog
วิธีง่าย ๆ ในการเช็ก Version ของ .Net Framework | Bullvpn Blog
วิธีติดตั้ง .Net Framework Windows 11 เวอร์ชั่น 3.5 และ 4.8 – Modify: Technology News
วิธีติดตั้ง .Net Framework Windows 11 เวอร์ชั่น 3.5 และ 4.8 – Modify: Technology News
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ......
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ……
Windows Tips - ติดตั้ง Net Framework 3.5 ใน Windows 10 สำหรับเล่นเกมและเขียนโปรแกรม - Notebookspec
Windows Tips – ติดตั้ง Net Framework 3.5 ใน Windows 10 สำหรับเล่นเกมและเขียนโปรแกรม – Notebookspec
เครื่องมือซ่อมแซม.Net Framework Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว - ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
เครื่องมือซ่อมแซม.Net Framework Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว – ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ลง Microsoft .Net Framework 3.5 ไม่ได้คับ - Overclockzone.Com ชุมชนคนไอที ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
ลง Microsoft .Net Framework 3.5 ไม่ได้คับ – Overclockzone.Com ชุมชนคนไอที ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
Comunidad Steam :: Guía :: Batman: Arkham Asylum แก้ Microsoft .Net Framework Error
Comunidad Steam :: Guía :: Batman: Arkham Asylum แก้ Microsoft .Net Framework Error
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ......
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ……
Asp.Net Install/Download .Net Framework 4.0, Silverlight
Asp.Net Install/Download .Net Framework 4.0, Silverlight
วิธีติดตั้ง .Net Framework 3.5 แบบออฟไลน์ บน Windows 10/8.1 - Youtube
วิธีติดตั้ง .Net Framework 3.5 แบบออฟไลน์ บน Windows 10/8.1 – Youtube
Net Framework คืออะไร มีที่มาและความสำคัญอย่างไร - Notebookspec
Net Framework คืออะไร มีที่มาและความสำคัญอย่างไร – Notebookspec
ติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 11 และ 10 - Easytutoriel
ติดตั้ง .Net Framework 3.5 บน Windows 11 และ 10 – Easytutoriel
วิธี Check .Net Framework | Newsupdatewindows
วิธี Check .Net Framework | Newsupdatewindows
Net Core 2.0 ออกตัวจริง ทำงานร่วมกับ .Net Framework เดิมได้ดีขึ้น | Blognone
Net Core 2.0 ออกตัวจริง ทำงานร่วมกับ .Net Framework เดิมได้ดีขึ้น | Blognone
Pingbooster Stop Working แก้ยังไงเรามีคำตอบ | Pingbooster Blog
Pingbooster Stop Working แก้ยังไงเรามีคำตอบ | Pingbooster Blog
อธิบายความแตกต่าง .Net Framework, .Net Core, .Net 5, .Net Standard, Xamarin | Blognone
อธิบายความแตกต่าง .Net Framework, .Net Core, .Net 5, .Net Standard, Xamarin | Blognone
สร้างแผ่น Windows ในแบบฉบับของคุณเองด้วย N Lite
สร้างแผ่น Windows ในแบบฉบับของคุณเองด้วย N Lite
ช่วยทีครับ Window10 X64 ลง .Net Framework ไม่ได้ **(มีรูป)** - Pantip
ช่วยทีครับ Window10 X64 ลง .Net Framework ไม่ได้ **(มีรูป)** – Pantip
ลงNet Framework ไม่ผ่าน(วิธีแก้) - Youtube
ลงNet Framework ไม่ผ่าน(วิธีแก้) – Youtube
Khắc Phục Lỗi Không Cài Được .Net Framework Trên Máy Tính - Download.Vn
Khắc Phục Lỗi Không Cài Được .Net Framework Trên Máy Tính – Download.Vn
ลง Arcgis 10 ไม่ได้ – Data Revol
ลง Arcgis 10 ไม่ได้ – Data Revol
Download Chrome และติดตั้งโดยไม่ต่อเน็ต (Offline Installer) - Kruploy
Download Chrome และติดตั้งโดยไม่ต่อเน็ต (Offline Installer) – Kruploy
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ......
ขั้นตอนการลง ให้ลง .Net Framework 4.0 เพื่อแก้ไข Error ที่ขึ้นมาว่า To Run This Application, You First Must Install One Of The Following Version Of The .Net Framework : V4.0 ……
วิธีง่าย ๆ ในการเช็ก Version ของ .Net Framework | Bullvpn Blog
วิธีง่าย ๆ ในการเช็ก Version ของ .Net Framework | Bullvpn Blog
1.2 | Krubinaryit
1.2 | Krubinaryit

ลิงค์บทความ: ติดตั้ง net framework ไม่ได้.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ติดตั้ง net framework ไม่ได้.

ดูเพิ่มเติม: chuyenphatnhanhdhlvn.com/category/food-drink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *