Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Why Is My Finnhub.Io Request Returning Same Response Each Time? Update Mới

Why Is My Finnhub.Io Request Returning Same Response Each Time? Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Why is my finnhub.io request returning same response each time?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về Why is my finnhub.io request returning same response each time?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Why is my finnhub.io request returning same response each time?
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 153 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 18 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14421

Why is my finnhub.io request returning same response each time?

There could be several reasons why your finnhub.io request is returning the same response each time. Here are a few possibilities:

 1. Cached Response: Finnhub.io may be returning a cached response to your request. This means that the same response is being served to you each time you make the request. To confirm if this is the case, you can try clearing your cache or using a different device or network to make the request.

 2. Rate Limiting: Finnhub.io may be rate limiting your requests, which means that it is limiting the number of requests you can make within a certain time period. If you exceed the limit, it may return the same response each time. To avoid rate limiting, you can try reducing the frequency of your requests or contacting Finnhub.io support to increase your limit.

 3. Static Data: It’s possible that the data you are requesting from Finnhub.io is static and doesn’t change often. In this case, you may receive the same response each time because the data hasn’t been updated. You can check if this is the case by requesting different data or by checking if the data has been updated recently.

 4. Error in Request: There may be an error in your request that is causing Finnhub.io to return the same response each time. You can check if this is the case by reviewing your request parameters and ensuring that they are correct.

If none of these solutions work, you can contact Finnhub.io support for further assistance.

Xem video liên quan đến Why is my finnhub.io request returning same response each time?

finnhub.io-troubleshoot

Is Finnhub free?

Finnhub provides both free and paid plans for its financial data APIs. The free plan allows up to 60 API requests per minute and up to 500 requests per day. It also provides access to basic financial data such as stock prices, financial statements, and news articles.

Finnhub’s paid plans offer more features and higher API limits. The paid plans include real-time data, more in-depth financial data, and advanced analytics. The pricing for the paid plans starts at $49 per month.

So, while there is a free plan available, if you need more advanced features or higher API limits, you will need to subscribe to one of Finnhub’s paid plans.

Hình ảnh liên quan đến Why is my finnhub.io request returning same response each time?

Phát hiện thấy 13 nội dung phù hợp chủ đề Why is my finnhub.io request returning same response each time?.

Api Documentation | Finnhub - Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.
Api Documentation | Finnhub – Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.
Api Documentation | Finnhub - Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.
Api Documentation | Finnhub – Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.
Api Documentation | Finnhub - Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.
Api Documentation | Finnhub – Free Apis For Realtime Stock, Forex, And Cryptocurrency. Company Fundamentals, Economic Data, And Alternative Data.

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Why is my finnhub.io request returning same response each time? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 481 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 114 bình luận rất tuyệt vời
 • 893 bình luận tuyệt vời
 • 287 bình luận bình thường
 • 6 bình luận kém
 • 71 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Why is my finnhub.io request returning same response each time? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *