Chuyển tới nội dung
Trang chủ » วิธีแบ่ง Partition: คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานใหม่

วิธีแบ่ง Partition: คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานใหม่

วิธีแบ่ง Partition เพิ่มลดขนาดไดร์ฟ C D E บน Windows 10

วิธี แบ่ง Partition

การแบ่ง Partition คืออะไร

การแบ่ง Partition ในระบบปฏิบัติการหมายถึงการแบ่งพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบไฟล์ต่างๆ โดยปกติแล้ว การแบ่ง Partition จะทำให้เราสามารถจัดการข้อมูลในแต่ละพาร์ติชันได้อย่างเป็นระบบและเรียงลำดับได้อย่างมีระเบียบ

จุดมุ่งหมายของการแบ่ง Partition

การแบ่ง Partition มีจุดมุ่งหมายหลักในการจัดเก็บข้อมูลให้มีระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ การแบ่ง Partition ยังมีจุดมุ่งหมายเพิ่มเติมหลายๆ ดังนี้

1. ควบคุมพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์: การแบ่ง Partition ทำให้เราสามารถควบคุมและจัดการพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ได้ง่ายขึ้น จะเป็นการแยกส่วนพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ เก็บข้อมูลส่วนตัว และการทำสำรองข้อมูล เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มความปลอดภัย: การแบ่ง Partition ทำให้เราสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล โดยเราสามารถแยกพาร์ติชันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านได้ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงระบบได้เพียงบ่อยครั้งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3. ประหยัดเวลาในการค้นหาไฟล์: การแบ่ง Partition ทำให้การค้นหาไฟล์ที่ต้องการใช้งานเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเอาไฟล์เอกสารไปอยู่ในแผ่นพาร์ติชันเดียวกัน สามารถเข้าถึงได้โดยรวดเร็ว สะดวกและทำให้ประหยัดเวลา

4. ข้อมูลทันสมัยและระเบียบเรียบร้อย: การแบ่ง Partition จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลแยกตามประเภทเป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการ ตัวอย่างเช่น สามารถแยกข้อมูลไฟล์และโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและทันสมัย

5. ป้องกันการสูญหายของข้อมูล: การแบ่ง Partition ยังช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญได้อีกด้วย หากเกิดมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับพาร์ติชันหนึ่ง ข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันอื่นๆ จะไม่ถูกกระทำการเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของการแบ่ง Partition

การแบ่ง Partition มีความสำคัญอย่างมากในการจัดเก็บข้อมูลและระบบไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

เพิ่มความเป็นระเบียบและประหยัดเวลาในการจัดทำสำรองข้อมูล: การแบ่ง Partition ช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบในการจัดหาพื้นที่เก็บข้อมูลและการทำสำรองข้อมูล เช่น สามารถแยกส่วนพื้นที่สำหรับการทำสำรองข้อมูล แยกกับพื้นที่สำหรับใช้สร้างเอกสารหรือใช้งานประจำ

ป้องกันการสูญหายของข้อมูล: การแบ่ง Partition ยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหากับพาร์ติชันหนึ่ง ข้อมูลในพาร์ติชันอื่นๆ จะยังคงสมบูรณ์และไม่ถูกกระทำการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการป้องกันสำหรับความเป็นส่วนตัว: การแบ่ง Partition ยังช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สามารถแยกพาร์ติชันที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวและพาร์ติชันอื่นๆ และกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงความปลอดภัยบนพาร์ติชันที่เราต้องการ

เทคนิคการแบ่ง Partition

หลังจากที่เราเข้าใจถึงความสำคัญและขั้นตอนการแบ่ง Partition มาแล้ว เราจะมาเรียนรู้วิธีการแบ่ง Partition ในวิธีแบ่ง Partition แบบ Manual และแบบ Automatic

วิธีการแบ่ง Partition แบบ Manual

วิธีแบ่ง Partition แบบ Manual นั้นใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการแบ่ง Partition ตามต้องการ เช่น Disk Management Tool และ Command Prompt

1. การใช้ Disk Management Tool:

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Disk Management Tool โดยการกด Windows + R เพื่อเปิด Run และพิมพ์ diskmgmt.msc จากนั้นกด Enter

ขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาที่พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการแบ่งและเลือก “Shrink Volume” เพื่อลดขนาดของพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนขนาดของพาร์ติชันใหม่ที่ต้องการและคลิก “Shrink” เพื่อเริ่มกระบวนการลดขนาดพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 4: คลิกขวาที่พื้นที่ที่แบ่งแล้วและเลือก “New Simple Volume” เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่

ขั้นตอนที่ 5: คลิก Next ในหน้าต่างใหม่เพื่อดำเนินการต่อไปโดยใช้ค่าเริ่มต้นหรือเลือกค่าที่เราต้องการ

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดระบบไฟล์ที่ใช้งาน ตรวจสอบชื่อของพาร์ติชัน กำหนดรูปแบบการจัดรูปแบบว่าไดร์ฟนี้เป็นไดร์ฟที่จะมีการใช้งานบางๆ เนื่องจากว่าเรากำลังทำงานบน OS หรืออยากใช้งานเป็นที่บันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 7: คลิก Next และกด Finish เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งพาร์ติชัน

2. การใช้ Command Prompt:

การใช้ Command Prompt ในการแบ่ง Partition นั้นจะเป็นการใช้คำสั่ง Diskpart ที่ใช้จัดการฮาร์ดดิสก์

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Command Prompt โดยการกด Windows + R เพื่อเปิด Run และพิมพ์ cmd จากนั้นกด Enter

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ diskpart และกด Enter เพื่อเรียกใช้งาน Command Prompt

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ list disk เพื่อแสดงรายการฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4: เลือกฮาร์ดดิสก์ที่จะแบ่งการใช้คำสั่ง select disk [number] โดยที่ [number] เป็นตัวเลขของฮาร์ดดิสก์

ขั้นตอนที่ 5: พิมพ์ list partition เพื่อแสดงรายการพาร์ติชันที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ที่เลือก

ขั้นตอนที่ 6: เลือกพาร์ติชันที่จะแบ่งใช้คำสั่ง select partition [number] โดยที่ [number] เป็นตัวเลขของพาร์ติชัน

ขั้นตอนที่ 7: สร้างพาร์ติชันใหม่โดยใช้คำสั่ง create partition primary size=[size] โดยที่ [size] เป็นขนาดที่ต้องการให้มีกำหนดเป็นเมกะไบต์

ขั้นตอนที่ 8: ใช้คำ

วิธีแบ่ง Partition เพิ่มลดขนาดไดร์ฟ C D E บน Windows 10

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิธี แบ่ง partition แบ่ง Partition Windows 10, โปรแกรมแบ่ง partition, วิธีแบ่ง partition windows 10 ตอนลงวินโดว์, แบ่ง partition windows 10 ข้อมูลไม่หาย, แบ่ง partition windows 10 ไม่ได้, วิธีสร้างไดร์ d win10, รวม Partition Windows 10, Partition Wizard

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี แบ่ง partition

วิธีแบ่ง Partition เพิ่มลดขนาดไดร์ฟ C D E บน Windows 10
วิธีแบ่ง Partition เพิ่มลดขนาดไดร์ฟ C D E บน Windows 10

หมวดหมู่: Top 55 วิธี แบ่ง Partition

การแบ่ง Partition Hard Disk ทําได้ด้วยวิธีใดบ้าง

การแบ่ง partition Hard Disk หมายถึงกระบวนการแบ่งพื้นที่ว่างใน Hard Disk Drive (HDD) หรือ Solid State Drive (SSD) ออกเป็นพาร์ติชันหรือส่วนย่อยๆ เพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บใน Hard Disk ได้อย่างเหมาะสม มีหลายวิธีที่สามารถทำการแบ่ง partition Hard Disk ได้ ซึ่งถ้าเราเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับความต้องการของเราแล้ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Hard Disk และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมากเช่นกัน

วิธีแรกที่สามารถทำการแบ่ง partition Hard Disk ได้คือการใช้งานโปรแกรมจัดการพาร์ติชันที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ เช่น Windows มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Disk Management ที่ให้เราทำการแบ่งพาร์ติชันได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม ในส่วนของ macOS, ก็มีเครื่องมือ Disk Utility ที่ใช้ในการจัดการพาร์ติชันอยู่แล้ว

วิธีที่สองคือการใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชันอื่นๆที่มีอยู่ในตลาด เช่น EaseUS Partition Master, MiniTool Partition Wizard, หรือ AOMEI Partition Assistant ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถและฟีเจอร์มากกว่าเครื่องมือในระบบปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถทำการย้าย, รวม, แบ่ง, แยก, ย่อ, ขยาย, ซ่อน, ตั้งค่าพาร์ติชัน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีความยืดหยุ่นและช่วยในการจัดการพื้นที่ของ Hard Disk ได้มากขึ้น

การแบ่ง partition Hard Disk ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานที่ควรรู้ เช่น

1. สำรองข้อมูลที่สำคัญ: ก่อนที่จะทำการแบ่ง partition Hard Disk ควรจัดเตรียมการสำรองข้อมูลที่สำคัญให้พร้อม เนื่องจากการแบ่ง partition อาจทำให้ข้อมูลหายไปได้หากทำไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ก่อนเสมอ

2. วางแผนการแบ่งพาร์ติชัน: ก่อนที่จะทำการแบ่ง partition ควรวางแผนการแบ่งพาร์ติชันให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา ตั้งแต่ความจุของ partition, จำนวน partition, และระบบไฟล์ที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งควรคำนึงถึงความต้องการในปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน

3. ทำการแบ่งการจัดการพื้นที่: เมื่อต้องการแบ่งพาร์ติชัน เราสามารถเปิดใช้งาน Disk Management หรือโปรแกรมจัดการพาร์ติชันอื่นๆที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้ว จากนั้นเลือกพื้นที่ที่ต้องการแบ่ง คลิกขวาที่พื้นที่นั้นแล้วเลือก “Shrink Volume” และระบุขนาดของ partition ใหม่ที่เราต้องการ ในกรณีที่เราใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชันซึ่งไม่ได้อยู่บนระบบปฏิบัติการ ต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนั้นก่อน จากนั้นเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาแล้วทำตามขั้นตอนที่โปรแกรมได้กำหนด

4. กำหนดระบบไฟล์: เมื่อแบ่ง partition เสร็จสิ้นแล้ว เราควรกำหนดระบบไฟล์ให้กับแต่ละ partition ซึ่งเป็นได้หลายระบบไฟล์ในแต่ละ partition เช่น NTFS สำหรับ Windows, HFS+ สำหรับ macOS, และ ext4 สำหรับ Linux

การแบ่ง partition Hard Disk สามารถมีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Hard Disk ตัวเดียว โดยสามารถแบ่งพาร์ติชันให้แตกต่างกันได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้น เนื่องจากเราสามารถจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญใน partition ต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

FAQs:

1. การแบ่ง partition Hard Disk มีข้อจำกัดอย่างไร?
การแบ่ง partition Hard Disk มีความจำกัดเรื่องขนาดที่สามารถแบ่งได้ และไม่สามารถย้ายข้อมูลจาก partition หนึ่งไปยังอีก partition ได้โดยตรง ต้องใช้วิธีอื่นเช่นการคัดลอกข้อมูล

2. สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจำนวน partition หลังการแบ่งพาร์ติชันได้หรือไม่?
สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดหรือจำนวน partition หลังจากการแบ่งพาร์ติชัน ได้โดยใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชัน เช่น EaseUS Partition Master, MiniTool Partition Wizard, หรือ AOMEI Partition Assistant

3. การแบ่ง partition ทำให้ข้อมูลหายได้หรือไม่?
การแบ่ง partition Hard Disk อาจทำให้ข้อมูลหายได้หากทำไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญไว้ก่อนการแบ่ง partition

4. มีวิธีใดบ้างในการรวม partition เข้าด้วยกัน?
สามารถรวม partition เข้าด้วยกันได้โดยใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชัน เช่น EaseUS Partition Master, MiniTool Partition Wizard, หรือ AOMEI Partition Assistant โดยอาจต้องมีการย้ายข้อมูลก่อนรวม partition

5. การแบ่ง partition มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการหรือไม่?
การแบ่ง partition จะไม่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการ แต่การปรับขนาด partition หรือรวม partition อาจทำให้ระบบปฏิบัติการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติได้

6. การใช้โปรแกรมจัดการพาร์ติชันสามารถเสียข้อมูลได้หรือไม่?
โปรแกรมจัดการพาร์ติชันที่มีคุณภาพมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้นและมักจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูล อย่างไรก็ตามควรสำรองข้อมูลก่อนทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง partition

แบ่ง Partition Windows 10 ยังไง

แบ่ง Partition Windows 10 ยังไง

การแบ่งพาร์ติชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 เป็นสิระเป็นอย่างสิระสำคัญในการจัดการพื้นที่เครื่องหรือการติดตั้งระบบเสริมใหม่ เมื่อคุณแบ่งพาร์ติชัน คุณกำหนดขนาดและลักษณะของพาร์ติชันด้วยความเหมาะสมต่อการใช้งานของคุณ เราจะพูดถึงวิธีการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 และประเด็นที่ควรรู้ด้วยการถามคำถามบ่อยที่คำถามปกติเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10

วิธีการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10:
1. เริ่มต้นด้วยการเปิด Windows 10 และค้นหา “แผงควบคุม” ในแถบเริ่มต้นของการทำงานของคุณ
2. เมื่อพบ “แผงควบคุม” เลือกการทำงานของหน้าต่างแผงควบคุม
3. จากนั้นให้คุณเลือก “การจัดการการฮาร์ดแวร์และเสียง”
4. เมื่อคุณคลิกที่ “พื้นที่ดิสก์และพาร์ติชันในการควบคุม” หน้าต่าง “จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Windows 10” จะปรากฏขึ้น
5. คุณจะเห็นพาร์ติชันทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่รวมถึงพาร์ติชันการสำรองข้อมูลและพาร์ติชันระบบ หากคุณต้องการแบ่งพาร์ติชันใหม่ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ไม่ได้จัดสรรเพื่อดำเนินการต่อ
6. จากนั้นให้คุณเลือก “แบ่งพาร์ติชันใหม่” เพื่อเริ่มต้นการแบ่งพาร์ติชันใหม่ของคุณ
7. คุณต้องกำหนดขนาดของพาร์ติชันใหม่ที่คุณกำลังแบ่ง
8. หากต้องการขนาดที่แนะนำคุณสามารถติดตามตัวอย่างขนาดของพาร์ติชันที่พยายามแนะนำโดยระบบ คุณยังสามารถปรับขนาดเองได้ตามความต้องการของคุณ
9. เมื่อคุณกำหนดขนาดพาร์ติชันแล้วให้คลิกที่ “แต่งหน้าต่างก่อน” เพื่อตั้งค่าการกำหนดรูปแบบของพาร์ติชันใหม่
10. ทำเช่นนี้เพื่อกำหนดระบบไฟล์ที่ใช้สำหรับพาร์ติชันใหม่ตามความเหมาะสมของคุณ เพียงเลือกชื่อไดรฟ์ในเมนูและคลิก “บังคับใช้”
11. เมื่อคุณได้ระบบไฟล์ที่ต้องการของคุณในการสร้างพาร์ติชันใหม่คุณสามารถคลิก “ต่อไป” เพื่อรับการแบ่งพาร์ติชันใหม่ของคุณ
12. ในตอนนี้คุณควรเห็นพาร์ติชันใหม่ที่สร้างขึ้นในรายการพาร์ติชันในระบบของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10:
1. การแบ่งพาร์ติชันจำเป็นแล้วแต่อะไรใน Windows 10?
การแบ่งพาร์ติชันเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการพื้นที่เครื่องหรือการติดตั้งระบบเสริมด้วย พาร์ติชันสามารถใช้ในการแยกเก็บแฟ้มข้อมูลได้และจัดการพื้นที่คงเหลือให้กับแต่ละส่วนของระบบ

2. จะสูญเสียข้อมูลหรือไม่เมื่อแบ่งพาร์ติชัน Windows 10?
การแบ่งพาร์ติชันอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียข้อมูลหากไม่มีการสำรองข้อมูลที่เหมาะสม ดังนั้นควรสร้างการสำรองข้อมูลก่อนการทำการแบ่งหรืออัปเกรดพาร์ติชัน

3. หากเราต้องการเพิ่มขนาดพาร์ติชันจากนั้นสิ่งที่เราควรทำคืออะไร?
หากคุณต้องการเพิ่มขนาดของพาร์ติชันให้มากขึ้นคุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อแก้ไขส่วนเพิ่มเติมให้กับพาร์ติชันที่มีอยู่แล้ว อาจจะต้องถอนวัสดุเครื่องเสริมอื่น ๆ หรือโฟลเดอร์ให้เป็นพื้นที่ว่างก่อนเพื่อการขยายพาร์ติชัน

4. คำสั่งใดที่ใช้สำหรับการแบ่งพาร์ติชันใน Windows PowerShell?
ใน Windows PowerShell คุณสามารถใช้คำสั่ง “New-Partition” เพื่อสร้างพาร์ติชันใหม่ และใช้คำสั่ง “Resize-Partition” เพื่อปรับขนาดพาร์ติชันที่มีอยู่

5. สามารถบีบอัดพาร์ติชันใน Windows 10 ได้หรือไม่?
ในฟังก์ชัน Windows 10, คุณไม่สามารถบีบอัดพาร์ติชันที่มีอยู่ได้โดยตรง อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของพาร์ติชันเพื่อเลือกพื้นที่ที่มากขึ้นได้

6. อาจมีกี่พาร์ติชันใน Windows 10?
Windows 10 ไม่จำกัดจำนวนพาร์ติชันที่คุณสามารถสร้างได้ แต่ควรจำไว้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อมีมากกว่าพาร์ติชันเพียงไม่กี่รายการ

7. สามารถแบ่งพาร์ติชันการสำรองข้อมูลใน Windows 10 ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันการสำรองข้อมูลใน Windows 10 เพื่อสร้างพื้นที่สำรองข้อมูลเฉพาะหน้าที่

การแบ่งพาร์ติชันใน Windows 10 เป็นกระบวนการที่ง่ายและสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม และคุณสามารถกำหนดความเหมาะสมให้กับพาร์ติชันใหม่เพื่อรองรับการใช้งานของคุณไปอีกยาวนาน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: chuyenphatnhanhdhlvn.com

แบ่ง Partition Windows 10

แบ่ง Partition Windows 10: วิธีการแบ่งพาร์ติชันจดหมายที่เจาะจง

ในกระบวนการใช้งานคอมพิวเตอร์ การแบ่งพาร์ติชันคือการแยกแยะพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เป็นหลาย ๆ ส่วนเพื่อมอบประสิทธิภาพขั้นสูงให้กับการใช้งานแต่ละส่วน การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 แบบถูกต้องเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการความจุข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมีการจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีขึ้น

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 แบบเจาะจงเพื่อสร้างพื้นที่ให้ไปใช้งานอย่างตรงจุด

ขั้นแรกในการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 คือการเข้าสู่โหมดการจัดการดิสก์ คุณสามารถเข้าสู่โหมดการจัดการดิสก์ได้โดยการคลิกขวาที่ “เมนูเริ่ม” แล้วเลือก “Disk Management” หรือพิมพ์ “Disk Management” ในแถบการค้นหาของ Windows 10

เมื่อคุณเข้าสู่โหมดการจัดการดิสก์แล้ว คุณจะเห็นรายการทุกพาร์ติชันที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพรวมและขนาดของแผ่นดิสก์จะแสดงอย่างชัดเจน

ในการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 คุณจะเริ่มโดยการเลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการแบ่ง คลิกขวาที่พาร์ติชันต้องการแล้วเลือก “Shrink Volume”

หลังจากนั้น ระบบจะวัดความสามารถในการแบ่งพาร์ติชันของพาร์ติชันนั้น ๆ และแสดงให้คุณเห็นเวลาที่ดึงที่สามารถใช้งานได้ต่อไป คุณสามารถปรับขนาดของการแบ่งพาร์ติชันได้ตามความต้องการของคุณโดยใช้เวลาที่ดึงหรือการเปลี่ยนแปลงการอ่านเขียนที่จะมองเห็นในระบบ.

เมื่อคุณกำหนดขนาดและการปรับเปลี่ยนพาร์ติชันให้ถูกต้องแล้ว คุณสามารถคลิก “Shrink” เพื่อเริ่มกระบวนการแบ่งพาร์ติชัน ของแผ่นดิสก์นี้

เมื่อระบบได้ทำการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเช็คที่พาร์ติชันใหม่ที่สร้างขึ้นได้ที่ “Disk Management” ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพาร์ติชันใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ขนาด ชื่อพาร์ติชัน สถานะ และอื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย

1. การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 แบบเจาะจงเป็นความจำเป็นหรือไม่?
การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 แบบเจาะจงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บข้อมูลและจัดการพื้นที่ในระบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันที่ถูกแบ่งคืออะไร?
ข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันที่ถูกแบ่งอาจเป็นทั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย วิดีโอ และอื่น ๆ

3. ต้องการกำหนดขนาดของพาร์ติชันอย่างไร?
คุณสามารถกำหนดขนาดของพาร์ติชันได้โดยการเลือกพาร์ติชันที่ต้องการแล้วคลิกขวาเพื่อเลือก “Shrink Volume” แล้วคุณจะสามารถปรับขนาดของพาร์ติชันที่จะแบ่งออกได้ตามความต้องการของคุณ

4. สามารถย่อและขยายพาร์ติชันได้หรือไม่?
สามารถย่อและขยายพาร์ติชันได้ แต่ต้องมีพื้นที่ว่างในพาร์ติชันที่แนบอยู่ในการขยาย ของส่วนที่คุณต้องการย่อ และ แน่ใจว่ายังไม่มีข้อมูลส่วนบนพาร์ติชันที่คุณต้องการขยาย

การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดองค์ความรู้มาให้กับคุณในวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์และการจัดการความจุข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันของ Windows 10 ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

โปรแกรมแบ่ง Partition

โปรแกรมแบ่ง Partition: การจัดการพื้นที่ดิสก์แบบมืออาชีพ

ในปัจจุบันที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เราต้องการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เพียงพอเพื่อให้เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การจัดการและแบ่งพื้นที่ดิสก์เป็น Partition เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

Partition หมายถึงการแบ่งพื้นที่บนดิสก์เป็นส่วนๆ ซึ่งแต่ละ Partition จะมีความจุที่เฉพาะตัวและระบบไฟล์ของตนเอง โดยปกติแล้วเราจะแบ่ง Partition โดยตรงให้เรียงต่อกันไปตามอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เราทำงานกับมากที่สุด เช่น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) จะถูกติดตั้งใน Partition แรกของดิสก์ และข้อมูลส่วนต่างๆ อาทิเช่น เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอจะถูกจัดเก็บใน Partition ที่แยกออกมา

มีโปรแกรมหลายรูปแบบใช้ในการแบ่งพาร์ทิชันเพียงพอสำหรับผู้ใช้ลักษณะอื่น ๆ ในบทความนี้เราจะสนใจศึกษาโปรแกรมแบ่ง Partition ในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่

เราก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความต้องการพื้นที่และระบบไฟล์ที่ทันสมัยมากขึ้นทุกข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือคอมพิวเตอร์เล่นเกมที่ดีที่สุด สำหรับบุคคลที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า การใช้โปรแกรมแบ่ง Partition เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่และการจัดการกับคอมพิวเตอร์

โปรแกรมแบ่ง Partition อาจมีอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนพาร์ทิชันตัวเอง หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการจัดการแบบหลักในระบบปฏิบัติการ โดยบางรุ่นของระบบปฏิบัติการอาจมีเครื่องมือแบบคอมมานด์ไลน์พร้อมจะให้คุณใช้งานเพียงพอในการจัดการ Partition

ผู้ใช้ที่ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อาจจะมีโปรแกรมแบ่ง Partition ที่ได้รับการติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์ เช่น ‘Disk Management’ ที่มีอยู่ใน Windows สามารถให้คุณทำการแบ่งพาร์ทิชัน ยี่ห้ออื่น ๆ เช่น EaseUS Partition Master เป็นประเภทซอฟต์แวร์แบบแต่งงานที่มีฟังก์ชันการแบ่ง Partition ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังสามารถทำกิจกรรมหลักเพิ่มเติมเช่นการกู้คืนข้อมูล การรวม Partition และการกำหนดหมายเลขพาร์ทิชันใหม่ได้อย่างง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรมแบ่ง Partition:

1. Q: การแบ่ง Partition สามารถทำได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือเสี่ยงต่อแฟ้มไฟล์และการทำงานต่างๆ ของระบบได้หรือไม่?
A: ตัวโปรแกรมแบ่ง Partition ที่เหมาะสมจะแบ่ง Partition โดยไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ ที่เก็บในพาร์ทิชันอื่นและระบบไฟล์อื่น ๆ เช่นการทำงานของระบบปฏิบัติการจะไม่เสียหาย

2. Q: จำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูลก่อนการแบ่ง Partition หรือไม่?
A: การสำรองข้อมูลก่อนการแบ่ง Partition เป็นการปฏิบัติที่ควรทำเสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการแบ่ง Partition

3. Q: การเปลี่ยนแปลงขนาดของ Partition สามารถทำได้หลังจากการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่?
A: ใช่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของ Partition สามารถทำได้หลังจากใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วด้วยใช้โปรแกรมแบ่ง Partition ที่เหมาะสม แต่ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงนั้นควรสำรองข้อมูลเป็นอันดับแรก

4. Q: สามารถรวม Partition ที่แบ่งแยกกันไว้เป็นหนึ่งช่องว่างเดียวในภายหลังได้หรือไม่?
A: ใช่ ผู้ใช้สามารถรวม Partition ที่แบ่งแยกกันไว้เป็นพาร์ทิชันเดียวได้โดยใช้โปรแกรมแบ่ง Partition ที่มีฟังก์ชันเช่นนี้ แต่ก่อนทำการรวมควรสำรองข้อมูลก่อนหน้า

5. Q: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับภาพถ่ายการตั้งค่าโรงงานจะมีการแบ่ง Partition อย่างไร?
A: คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับภาพถ่ายการตั้งค่าโรงงานอาจมี Partition ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ‘System Reserved’ เพื่อบันทึกข้อมูลที่ต้องใช้ในการบูต และ ‘C Drive’ ที่บันทึกไฟล์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

การจัดการและแบ่งพื้นที่ดิสก์ในระบบปฏิบัติการคือหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่ผู้ใช้ควรมีความรู้ในด้านนี้ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันข้อมูลให้แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา

วิธีแบ่ง Partition Windows 10 ตอนลงวินโดว์

วินโดว์ 10 เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผู้ใช้สามารถแบ่งพาร์ติชันการจัดเก็บข้อมูลในวินโดว์ 10 ได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีแบ่งพาร์ติชันในวินโดว์ 10 ตอนที่เราต้องการลงวินโดว์ 10 ลงกับสเปกที่มีพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เว่นที่ต้องการแบ่งส่วนการจัดเก็บข้อมูลออกเป็นหลายพาร์ติชัน

วิธีแบ่งพาร์ติชันในวินโดว์ 10:

1. เริ่มต้นการติดตั้ง: เมื่อคุณสำเร็จการดาวน์โหลดไฟล์ ISO ของวินโดว์ 10 คุณสามารถเริ่มต้นติดตั้งได้โดยการสร้าง USB bootable หรือใช้ไฟล์ ISO เขียนลงดิสก์

2. เข้าสู่หน้าตั้งค่าการติดตั้ง: เมื่อเริ่มต้นติดตั้งเปิดคอมพิวเตอร์ ทำการกดปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าของการติดตั้ง

3. เลือกประเภทการติดตั้ง: ในหน้าตั้งค่าของการติดตั้ง คลิกที่ “ติดตั้งทันที” หรือ “ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม” เพื่อกำหนดหรือปรับแต่งการติดตั้ง

4. เลือกสิ่งที่ต้องการแบ่งพาร์ติชัน: ในหน้าสำหรับเลือกแบบการติดตั้งคุณสามารถกำหนดเพียงพาร์ติชันเดียวหรือแบ่งพาร์ติชันเพิ่มเติมเพื่อเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับไดรฟ์อื่นๆ

5. การปรับแต่งพาร์ติชัน: แบ่งพาร์ติชันแรกของ Windows 10 ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เพื่อนเลือกเต็มพื้นที่บนไดรฟ์เป็นพาร์ติชันสำหรับการติดตั้งวินโดว์เท่านั้น แต่คุณสามารถปรับแต่งพาร์ติชันดังกล่าวหากต้องการ เช่น เปลี่ยนรูปแบบไดรฟ์ (FAT32 หรือ NTFS) หรือปรับขนาดของพาร์ติชัน

6. กดติดตั้ง: เมื่อกำหนดการแบ่งพาร์ติชันเสร็จสิ้น คลิกที่ “ติดตั้ง” เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้งวินโดว์ 10 บนพาร์ติชันที่คุณได้กำหนด

7. เตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการใช้งาน Windows 10: เมื่อกระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น คุณจะต้องทำการตั้งค่าแบบพื้นฐานหลังจากที่ Windows 10 เริ่มทำงานครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

Q: วิธีแบ่งพาร์ติชันด้วยโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี?
A: มีหลายโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี เช่น MiniTool Partition Wizard Free, EaseUS Partition Master Free, และ GParted

Q: การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือไม่?
A: ใช่ การแบ่งพาร์ติชันอาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันที่ถูกแบ่งด้วยถูกลบไป ดังนั้น ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะทำการแบ่งพาร์ติชัน

Q: ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันในฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลอยู่แล้วได้หรือไม่?
A: ได้ แต่การแบ่งพาร์ติชันกำลังจะจัดลำดับเพื่อรวมพื้นที่ว่างทั้งหมดไว้ด้านหน้าของฮาร์ดดิสก์ ดังนั้น ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญก่อนที่จะทำการแบ่งพาร์ติชันในฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลอยู่แล้ว

Q: สาระความสำคัญของการแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 คืออะไร?
A: การแบ่งพาร์ติชัน Windows 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบสเปกการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งาน และช่วยให้มีการจัดเก็บข้อมูลแยกกันต่างหากกัน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ

พบ 24 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิธี แบ่ง partition.

วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk - Idrlab
วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk – Idrlab
แบ่งพาติชั่น Windows 10 ตอนลงวินโดว์ - Youtube
แบ่งพาติชั่น Windows 10 ตอนลงวินโดว์ – Youtube
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
สอนการสร้างพาติชั่น (Create Partitions) Disk Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 - Youtube
สอนการสร้างพาติชั่น (Create Partitions) Disk Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 – Youtube
สอนวิธีการแบ่งพาติชั่น Windows 7 Windows 8.1 Windows 10
สอนวิธีการแบ่งพาติชั่น Windows 7 Windows 8.1 Windows 10
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม - V Mount And Trim
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม – V Mount And Trim
วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk - Idrlab
วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk – Idrlab
วิธีแบ่ง Partition บน Windows 11 โดยไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ #Catch5 #Windows11 - Youtube
วิธีแบ่ง Partition บน Windows 11 โดยไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ #Catch5 #Windows11 – Youtube
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม - V Mount And Trim
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม – V Mount And Trim
มีปันหาการรวม Partition Hard Disk ครับ - Pantip
มีปันหาการรวม Partition Hard Disk ครับ – Pantip
วิธีแบ่ง Partition บน Windows 11 - Youtube
วิธีแบ่ง Partition บน Windows 11 – Youtube
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีแบ่งพาติชั่นบน Windows 10 ด้วย Disk Management - Itdigitserve
วิธีแบ่งพาติชั่นบน Windows 10 ด้วย Disk Management – Itdigitserve
แบ่ง Partition Ssd บน Windows 10 - วิธีแบ่งพาร์ติชั่น - เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
แบ่ง Partition Ssd บน Windows 10 – วิธีแบ่งพาร์ติชั่น – เว็บบอร์ด Php เว็บส่งเสริมการเรียนรู้ Hosting Crm Erp Server Programming ถาม-ตอบปัญหา
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
แบ่ง Partition เพิ่ม ลบ แก้ไข แบบไม่ต้อง Format Xp, 7, 8, 10 [แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์] - Youtube
แบ่ง Partition เพิ่ม ลบ แก้ไข แบบไม่ต้อง Format Xp, 7, 8, 10 [แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์] – Youtube
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม - V Mount And Trim
วิธีแบ่งพาทิชั่น (Partition) Hard Disk และการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม – V Mount And Trim
วิธีการ แบ่งพาร์ทิชั่น Hard Drive ของ Windows 7: 12 ขั้นตอน
วิธีการ แบ่งพาร์ทิชั่น Hard Drive ของ Windows 7: 12 ขั้นตอน
ถามวิธีการแบ่ง Partition เครื่องใหม่ก่อนการลง Windows ครั้งแรก - Pantip
ถามวิธีการแบ่ง Partition เครื่องใหม่ก่อนการลง Windows ครั้งแรก – Pantip
วิธีรวม Partition Hard Disk Windows 10 - บันทึกกิจกรรมเป็ด I'M Double - B - บล๊อกเกอร์สายเป็ด
วิธีรวม Partition Hard Disk Windows 10 – บันทึกกิจกรรมเป็ด I’M Double – B – บล๊อกเกอร์สายเป็ด
วิธีใช้โปรแกรม Partition Wizard แบ่งฮาร์ดดิส - Youtube
วิธีใช้โปรแกรม Partition Wizard แบ่งฮาร์ดดิส – Youtube
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 10 ข้อมูลไม่หาย ไม่ต้องใช้โปรแกรม – Modify: Technology News
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 10 ข้อมูลไม่หาย ไม่ต้องใช้โปรแกรม – Modify: Technology News
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 10 ข้อมูลไม่หาย ไม่ต้องใช้โปรแกรม – Modify: Technology News
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 10 ข้อมูลไม่หาย ไม่ต้องใช้โปรแกรม – Modify: Technology News
วิธีแบ่งพาร์ติชันบน Ssd อย่างง่ายดายและปลอดภัย
วิธีแบ่งพาร์ติชันบน Ssd อย่างง่ายดายและปลอดภัย
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม | Spkdailyreview.Blog.Fc2.Com
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม | Spkdailyreview.Blog.Fc2.Com
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีการแบ่งพาร์ทิชันโดยไม่สูญเสียข้อมูล
วิธีการแบ่งพาร์ทิชันโดยไม่สูญเสียข้อมูล
วิธีแบ่งและรวมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใน Windows 8 - 9Tortae | ทิปส์ไอทีดีๆที่นี่ทุกวัน
วิธีแบ่งและรวมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใน Windows 8 – 9Tortae | ทิปส์ไอทีดีๆที่นี่ทุกวัน
วิธีการแบ่งพาติชั่นฮาร์ดดิสก์ใหม่โดยไม่ต้องลง Windows ใหม่ อยากแบ่งฮาร์ดดิสก์เป็นหลายไดร์ฟทำยังไง - Youtube
วิธีการแบ่งพาติชั่นฮาร์ดดิสก์ใหม่โดยไม่ต้องลง Windows ใหม่ อยากแบ่งฮาร์ดดิสก์เป็นหลายไดร์ฟทำยังไง – Youtube
ถามเรื่องการแบ่ง Partition หน่อยครับ - Pantip
ถามเรื่องการแบ่ง Partition หน่อยครับ – Pantip
การแบ่ง Partition สำหรับติดตั้ง Linux
การแบ่ง Partition สำหรับติดตั้ง Linux
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
วิธีการแบ่งไดร์ฟ หรือ Partition บน Windows 10
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม | Spkdailyreview.Blog.Fc2.Com
วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม | Spkdailyreview.Blog.Fc2.Com
วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk - Idrlab
วิธีการแบ่งพาทิชั่น(Partition) Hard Disk – Idrlab
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว
วิธีแบ่ง Partition สำหรับ Windows 10 และ 11 แบบง่ายๆ รวดเร็ว

ลิงค์บทความ: วิธี แบ่ง partition.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิธี แบ่ง partition.

ดูเพิ่มเติม: chuyenphatnhanhdhlvn.com/category/food-drink

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *